Regional tilstedeværelse: Sectra i Norge

Informasjon om Sectra Norges håndtering av Covid-19

Coronaviruset (Covid-19) har etablert seg i Norge og hensynet til smittevern og kontroll på smitten preger arbeidshverdagen for de aller fleste av oss. Vi som arbeider i Sectra Norge vil gjerne informere om de forholdsregler og prioriteringer vi gjør for å sikre at vi kan fortsette å utøve våre leveranser og forpliktelser – samtidig som vi tar høyde for våre kunders og medarbeideres interesser og behov. For øyeblikket har Sectra følgende fokus som støtter opp om dette slik at våre kunder kan fokusere på drift og best mulig pasientpleie i denne ekstraordinære situasjonen:

Support og Cloud Services

Support sammen med Cloud Services er våre viktigste og mest prioriterte funksjoner. For både support og skytjenester har vi en BCP (Business Continuity Plan) for ulike krisesituasjoner. En viktig del av planen inkluderer at alt personalet har muligheten til å jobbe hjemmefra og at støttesystemene og prosessene i Sectra er tilpasset dette. VPN-trafikk for disse funksjonene blir prioritert innenfor vår interne IT-infrastruktur. Dersom flere personer i disse gruppene blir fraværende uten mulighet til å jobbe, vil personell fra andre funksjoner innen Sectra (for eksempel prosjekt og utvikling) kunne kalles inn for å sikre stabil drift og kundestøtte. Som et eskalert trinn i kriseplanen kan det være nødvendig å ta en beslutning om å stoppe generelle endringer for å fokusere på å opprettholde det nåværende funksjonsnivået i våre kunders eksisterende systemer.

Arbeid hos kunder

Sectra legger stor vekt på å følge våre etablerte tidsplaner og oppfylle leveringsforpliktelsene våre. For eksempel er det normalt å planlegge oppgraderinger sammen med de respektive kundene måneder i forveien og prosjektene involverer som regel flere ansatte. Etter utbruddet av Covid-19 har enkelte kunder bedt om å endre på prosjektplaner, mens andre kunder forsetter uten endringer. Fra Sectra sin side prøver vi å ikke gjøre endringer i prosjektplaner hvis det er mulighet for det i kundens prosjekt. For tiden vil alt arbeide vi utfører hos kundene gjennomføres ved bruk av fjerntilgang via digitale løsninger. Det er også slik vi oppfatter at våre kunder ønsker det. Det vil si at oppmykningen som pågår gradvis i de øvrige deler av samfunnet ikke gjelder for vår virksomhet. Heldigvis finnes det i dag er det mange alternative tekniske muligheter for digitale arbeidsmetoder og nettbaserte videomøter der Sectra bruker Skype eller Teams.

Møter og produktdemonstrasjoner

Vi har avholdt flere kundemøter og produktdemonstrasjoner de siste ukene ved bruk av videomøter. Dersom det er ønskelig med en produktgjennomgang eller et møte i en prosjektgruppe / utredningsgruppe for å komme videre med internt eller eksternt arbeide, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Vi fortsetter med vår virksomhet så langt det lar seg gjøre og så lenge det gir mening og er forsvarlig for alle parter.

 

Informasjonen på denne siden ble sist oppdatert 18. mai 2020.