Regional närvaro: Sectra i Sverige

Covid-19: Information om Sectra Sveriges hantering

Mycket har påverkats och förändrats på grund av pandemin covid-19. Fortfarande befinner vi oss i en situation som kontinuerligt behöver utvärderas och anpassas. Sectra förstår utmaningarna vården står inför och hur kritiskt viktig den funktion ni bidrar med är. Sectra tittar därför löpande på hur vi proaktivt kan tillföra mervärde i dessa turbulenta tider. Vi vill vara aktiva och tydliga i vår kommunikation och här nedan följer information om hur vi säkerställer vårt bästa möjliga stöd till er.

Sectra Sverige har i dagsläget 100 % av verksamheten anpassad till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En stor andel av våra anställda arbetar på hemmakontor och på så sätt bidrar vi till att minska spridningen av viruset, samtidigt som vi kan upprätthålla och utföra våra tjänster till sjukvården så effektivt som möjligt. Alla våra anställda har situationsanpassade arbetsplatser, vilket innebär att de har den teknik och arbetsmiljö de behöver för att kunna stötta er på samma sätt som vi alltid har gjort, även vid distansarbete.

Support och Cloud Services

Support och Cloud Services är våra högst prioriterade funktioner. För både Support och Cloud Services finns en BCP (Business Continuity Plan) som används i olika krissituationer. Viktiga delar av planen omfattar att all personal har möjlighet att arbeta hemifrån samt att våra supportsystem och processer är anpassade för detta. VPN-trafik och med detta, säkra uppkopplingar, prioriteras inom vår interna IT-infrastruktur. För det fall att flera anställda i dessa grupper riskerar bli frånvarande utan möjlighet att arbeta kommer personal från andra funktioner inom Sectra (exempelvis leverans och utveckling) att kunna kallas in för att säkerställa stabil drift och support.

Mässor, webbinarier och användarmöten

Vi ser mycket fram emot att förhoppningsvis snart kunna ses igen på fysiska mässor och konferenser. Den senaste tiden har vi genomfört flera digitala mässor och som komplement bidrar Sectra med webbinarier för produktinformation och kompetensutveckling. Tidigare webbinarier har spelats in och finns tillgängliga på vår E-learning-portal. För att få tillgång till denna, gå till my.sectra.com och skapa ett konto/logga in. Klicka sedan på fliken E-learning.

Om ni missade vår skandinaviska användarvecka som gick av stapeln digitalt i april 2021, så finns hela eventet tillgängligt på vår E-learning-portal.

Sectra kommer att fortsätta följa pandemins utveckling, vidta de åtgärder som krävs samt kommunicera och informera er – våra kunder – om något som nämnts ovan förändras. Tveka inte att höra av er om det finns några funderingar eller frågor rörande det stöd ni är beroende av från Sectra. Vi tar gärna emot förslag på idéer om hur vi kan hjälpa er och er verksamhet i dessa utmanande tider.

Med vänliga hälsningar,
Dominica Danckwardt-Lillieström, vd Sectra Sverige

 

Informationen på den här sidan uppdaterades senast 10 september, 2021.