Regional närvaro: Sectra i Sverige

Covid-19: Information om Sectra Sveriges hantering

Det senaste året har mycket påverkats och förändrats på grund av covid-19. Vi befinner oss alla i en situation som behöver utvärderas och anpassas kontinuerligt. Sectra förstår utmaningarna vården står inför just nu och hur kritiskt viktig den funktion ni bidrar med är. Sectra tittar därför löpande på hur vi proaktivt kan tillföra mervärde i dessa turbulenta tider. Vi vill också vara aktiva och tydliga i vår kommunikation och har här beskrivit några punkter för att säkerställa att vi fortsatt kan ge er bästa möjliga stöd.

Sectra Sverige har i dagsläget ännu full verksamhet, men många av oss arbetar på distans och vi undviker för tillfället alla resor som inte är absolut nödvändiga. Vi försöker på så sätt bidra till att minska spridningen av viruset, samtidigt som vi kan upprätthålla och utföra våra tjänster till sjukvården så effektivt som möjligt. Alla våra anställda är utrustade med all teknik de behöver för att kunna stötta er på samma sätt som vi alltid har gjort, men nu i huvudsak på distans.

Support och Cloud Services

Support tillsammans med Cloud Services är våra högst prioriterade funktioner. För både Support och Cloud Services finns en BCP (Business Continuity Plan) för olika krissituationer. Viktiga delar av planen omfattar att all personal har möjlighet att arbeta hemifrån samt att våra supportsystem och processer är anpassade för detta. VPN-trafik för dessa funktioner kommer prioriteras inom vår interna IT-infrastruktur. För det fall att flera personer i dessa grupper riskerar bli frånvarande utan möjlighet att arbeta kommer personal från andra funktioner inom Sectra (exempelvis leverans och utveckling) att kunna kallas in för att säkerställa stabil drift och support.

Pågående och planerade arbeten

Sectra lägger stor vikt vid att kunna följa våra fastställda tidplaner och uppfylla våra leveransåtaganden. Vi kan nu efter en tid konstatera att den pandemi vi befinner oss mitt inne i är något vi kan förväntas behöva hantera under en längre period. Det är inte en situation som är snabbt övergående. För att säkerställa våra leveransåtaganden och bibehålla kvaliteten i en tid av stor osäkerhet har vi bestämt att planera för att allt arbete mot kund kommer att ske på distans under första halvåret 2021. Vi kommer samtidigt öka vårt fokus att utveckla effektiva metoder att kunna leverera våra tjänster på distans med bibehållen eller bättre kvalitet och utfall. Skulle situationen drastiskt förbättras så kan beslutet förändras i förtid. Eventuella undantag från denna resepolicy kan förekomma, men kräver beslut från Sectra Sveriges ledning.

Mässor, webbinarier och användarmöten

Alla fysiska mässor och konferenser är just nu inställda på grund av covid-19. Som komplement bidrar Sectra med webbinarier för produktinformation och kompetensutveckling. Tidigare webbinarier har spelats in och finns tillgänliga genom att logga in på vår E-learning-portal. För att få tillgång till denna, gå till my.sectra.com och skapa ett konto/logga in. Klicka sedan på fliken E-learning.

Vi har i april 2021 genomfört Sectras skandinaviska användarvecka och hela eventet finns att titta på i efterhand på vår E-learning-portal.

Vi kommer även att delta i följande digitala events under våren:

  • Vitalis, 18–20 maj
  • Vårmötet i patologi, 19–21 maj

Sectra kommer att fortsätta följa situationen löpande, vidta de åtgärder som krävs samt kommunicera till er om något som nämnts ovan förändras. Vänligen hör av er om det finns några funderingar eller frågor rörande det stöd ni är beroende av från Sectra. Vi tar gärna emot förslag på idéer om hur vi kan hjälpa er och er verksamhet i dessa utmanande tider. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att stötta våra kunder.

Med vänliga hälsningar,
Mats Björnemo, vd Sectra Sverige

 

Informationen på den här sidan uppdaterades senast 12 maj, 2021.