Regional närvaro: Sectra i Sverige

Min vision för Sectra Sverige

Av Mats Björnemo, vd Sectra Sverige

Mats Björnemo, vd Sectra Sverige

Det var i Sverige som Sectras resa inom medicinsk bildhantering började 1989. Företagets djupa tekniska kunskaper om digital signalbehandling och datakompression kombinerades med en vision om hur radiologiska bilder skulle kunna hanteras digitalt. Tack vare ett väldigt nära samarbete med lika visionära svenska radiologer omvandlades visionen successivt till verklighet. Från att ha levererat den första helt filmfria röntgenavdelningen 1993, blev Sectra en drivande och framgångsrik del i de kommande tio årens successiva digitalisering av svensk radiologi. I dag är digital bildhantering Sectras största produktområde och en majoritet av den svenska sjukvården använder ett digitalt bildhanteringssystem från Sectra.

Även om Sectras framgångar över tiden också har fortsatt utomlands, så lever fortfarande några av de grundläggande principerna för framgång kvar.

  • De flesta nya produkter och lösningar som utvecklas av Sectra föds ur ett nära samarbete med våra visionära svenska kunder och lokala samarbetspartners. Sverige har alltid varit – och kommer fortsätta att vara – en viktig marknad för innovation. Därför sker än i dag den största delen av all Sectras forskning och produktutveckling i just Sverige.
  • Som stor leverantör av kritisk IT-infrastruktur till sjukvården följer även ett stort ansvar. Skulle de IT-system vi levererar stanna, så stannar sjukvården. En central del av vårt DNA som företag är därför att alltid säkerställa att de lösningar vi tillhandahåller uppfyller de högsta kraven på stabilitet och tillgänglighet. Det ställer inte bara krav på de lösningar och tjänster vi tar fram, utan även på organisationen som levererar och supporterar dem.
  • Endast genom en kontinuerlig tät och nära dialog med våra kunder kan vi säkerställa att vi har en tillräckligt god förståelse för de underliggande kliniska behoven och utmaningarna. Den kunskapen och relationen är det som lägger grunden för att vi ska kunna tillhandahålla lösningar med hög användbarhet och effektivitet.

Över åren har Sectras erbjudande inom radiologiska informations- och bildhanteringssystem (RIS och PACS) fördjupats och vuxit till nya angränsande områden – mer avancerade diagnostiska verktyg och arbetsflöden inom i synnerhet cancerdiagnostik, samverkanslösningar som möjliggör effektivare och säkrare samarbete och informationsutbyte, nya digitala verktyg för medicinsk utbildning, samt inte minst en strategisk bildinfrastruktur för hela sjukhuset med expansion till andra kliniska domäner, som exempelvis ortopedi och patologi. Den just nu pågående digitaliseringen av patologi är ett område där resan från 1993 nu ser ut att upprepa sig. Där Sectra och svensk sjukvård ännu en gång går i täten för den medicintekniska utvecklingen och möjliggör morgondagens integrerade diagnostik.

Man brukar säga att en kedja inte är starkare än dess svagaste länk. Och just kombinationen av en stark produktportfölj med en kunnig och passionerad lokal organisation är det som bygger vår långsiktiga framgång. I dag kan Sectra i Sverige erbjuda en högspecialiserad leverans- och supportorganisation med erfarna och drivna projekt- och supportingenjörer, applikationsspecialister, projektledare, förvaltningsansvariga, lösningsspecialister, lösningsarkitekter och affärsansvariga. Utöver den globala produktportföljen har Sectra i Sverige möjlighet att även erbjuda mer kundspecifik utveckling, exempelvis i form av lokala produkter, integrationer och kundanpassningar. Den största andelen av personalen återfinns vid huvudkontoret i Linköping och på våra lokalkontor i Örebro och Stockholm, men vi har även möjlighet att ha personal nära kund ute i landet, från norr till söder.

Det viktigaste beviset på framgång, och den starkaste motivationen för vår personal, är vår förmåga att ha nöjda kunder och kunna säkerställa att våra lösningar bidrar till att leverera säker och effektiv sjukvård till patienter. Därför är vi extra stolta över att vi för åttonde året i rad har tilldelats den prestigefulla utmärkelsen ”Best in KLAS” för högst kundnöjdhet.

Med vår historik och position i dag, med i princip alla Sveriges regioner och privata aktörer inom diagnostik som kunder, så är vd-ansvaret i Sverige en roll som förpliktigar. Samtidigt har jag svårt att se en mer motiverande roll. Även om digitaliseringen inom radiologi slutfördes för tio år sedan, så har inte utvecklingen stannat av. Snarare tvärtom. Blickar jag framåt så ser jag inte heller att utvecklingen kommer att avta, utan snarare fortsätta att accelerera. Vården har fortsatt stora utmaningar att hantera med en ökad andel åldrande befolkning, nya effektivare – men dyrare – metoder och behandlingar, samt begränsade resurser. Det förtroende vi fått från våra svenska kunder, kombinerat med vår passionerade personal och förmågan att tillsammans kombinera kliniska behov med teknisk innovation gör att jag med spänning ser fram emot de kommande årens utveckling och möjlighet att få fortsätta leverera morgondagens specialiserade IT-lösningar till svensk sjukvård.

 

Med vänliga hälsningar,

Mats Björnemo, vd Sectra Sverige