17
Sep
2020

Geofort
Herwijnen, Nederland

Bezoek ons op Sectra Klantendag 2020!

Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker. Samenwerking tussen patiënt, arts en verpleegkundige; samenwerking tussen verschillende medische disciplines; samenwerking in de keten tussen eerste-, tweede- en derde lijn; samenwerking tussen IT en medisch specialismen om medische IT innovatie op de juiste wijze in de workflow te zetten; en natuurlijk samenwerking tussen technologieleverancier en ziekenhuis. Uiteindelijk hebben al deze samenwerkingsvormen één doel: de behandeling en het resultaat voor de patiënt verbeteren.

Benelux banner

De Sectra klantendag staat dit jaar in het teken van “Samen bijdragen aan hun gezondheidszorg.” Wij geloven namelijk dat technologische innovaties zoals Artificial Intelligence, Business Intelligence en Managed Services veel beter tot hun recht komen als bovenstaande vormen van samenwerking onderdeel zijn van de workflow binnen ziekenhuizen. Technologie is hierin een belangrijke facilitator.

Dat realiseerde de Vlaamse ziekenhuisgroep AZ Delta zich ook. Samenwerking stond dan ook centraal in hun eisenpakket voor een Enterprise Imaging oplossing. Dit betekent dat alle medisch specialismen geïntegreerd kunnen worden in dezelfde oplossing en externe samenwerkingspartners en collega’s makkelijk – op afstand – met elkaar samen kunnen werken.

Voor veel ziekenhuizen is het eveneens belangrijk dat een Enterprise Imaging oplossing openstaat voor AI-oplossingen van derden, zodat medisch specialisten minder tijd hoeven te besteden aan het analyseren van beelden en meer tijd overhouden voor clinical consulting en multidisciplinair overleg. Optimale samenwerking met de leverancier is hierbij van essentieel belang.

Op de Sectra klantendag laten AZ Delta en vele anderen met praktische voorbeelden zien hoe technologie kan ondersteunen bij samenwerking. Ook zal er een spreker aanwezig zijn die op inspirerende wijze vertelt hoe een investering in veerkracht leidt tot meer productiviteit en geluk. Want wat uiteindelijk echt bepalend is voor de kwaliteit van de zorg zijn de mensen en de manier waarop zij samenwerken.

Benieuwd hoe u, met uw ziekenhuis, door betere samenwerking de kwaliteit van de zorg voor uw patiënten kan verhogen? Meld u dan nu aan voor de Sectra klantendag op donderdag 17 september in Geofort Herwijnen.

Programma

09:00–9:30Ontvangst met koffie/thee

09:30–9:45Welkomstwoord en inleiding van het thema 
– Alphons de Butler & Peter Osinga, Managing Director 

09:45–10:15Samen bijdragen aan hun gezondheidszorg
– Sectra HQ

10:15–10:45AZ Delta is met nieuwe beeldstrategie klaar voor de toekomst
– Dr. K. De Smet, Radioloog & Afdelingshoofd AZ Delta
AZ Delta is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen twee ziekenhuizen met in totaal vier locaties, waarna in 2018 nog een derde ziekenhuis zich aansloot. Dit vroeg om een nieuwe visie op de beeldstrategie, die uiteindelijk leidde tot de implementatie van een ziekenhuisbreed systeem voor beeldopslag: een Vendor Neutral Archive (VNA). Hoe kwam AZ Delta tot deze beeldstrategie? Hoe dit leidt tot betere samenwerking en een verbeterde patiëntenzorg?

10:45–11:30Pauze

11:30–12:00AI in ieder ziekenhuis
– Nynke Breimer – Sectra Global Product Manager AI
2020 is het jaar om met AI aan de slag te gaan. Waar begint u? Welke toepassingen genereren toegevoegde waarde voor het ziekenhuis, welke vendor sluit aan bij uw ambitie en wie in het ziekenhuis moet hier eigenlijk betrokken worden? Naast deze vragen, zal Nynke stilstaan bij wat u van uw PACS leverancier mag verwachten in dit proces en hoe die een bijdrage kan leveren om adoptie in het ziekenhuis te bevorderen.

12:00–12:30Mentaal Kapitaal
– Elke Geraerds, PhD Psychology | CEO at Better Minds at Work/Coaching
In deze lezing inspireert Elke hoe u uw eigen veerkracht en die van uw team versterkt. Deze lezing is niet alleen het perfecte antigif tegen burn-out, maar ook een eyeopener die duidelijk maakt dat investeren in veerkracht leidt tot meer productiviteit en geluk. Tijdens een 48-uren uitdaging stimuleert Anneleen om een aantal tips en tricks meteen in de praktijk toe te passen.

12:30–13:30Lunch

13:30–14:15Break-outsessie 1

14:30–15:15Break-outsessie 2

15:30–16:00Pauze

16:00–16:45Break-outsessie 3

17:00–17:15Uitreiking Userinfluence Award

17:15Walking Diner

Break-outsessies

Kies drie break-outsessies die u wilt volgen tijdens het middagprogramma. Voer uw opties in op het registratieformulier.

  1. Sectra Roadmap en visie Rad-Nuc

   In deze sessie laten we u zien wat de huidige ontwikkelingen zijn op het gebied van Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en welke visie Sectra hierbij heeft. U zal een indruk krijgen van de laatste nieuwe modules en oplossingen en een indruk krijgen van de focus voor 2020/2021.

  2. Sectra Roadmap en visie Enterprise Imaging / VNA

   Het volgen van de patiënt en zijn zorgpad met Sectra Enterprise Imaging. Hoe kun je met Sectra Enterprise Imaging bestaande hindernissen in de gezondheidszorg overwinnen?

   Het Enterprise Imaging-portfolio van Sectra biedt een uniforme strategie voor alle imaging-behoeften binnen het ziekenhuis en stelt u in staat de resultaten voor patiënten te verbeteren en tegelijkertijd de operationele kosten te verlagen. Met Sectra Enterprise Imaging kunt u het aantal systemen verminderen, door het samenbrengen van beeldintensieve afdelingen zoals radiologie, orthopedie en cardiologie. Daarnaast biedt het platform haar gebruikers geavanceeerde beelddiagnose mogelijkheden en workflowondersteuning. Het Sectra platform maakt het mogelijk medische beeldvorming vast te leggen, op te slaan, te bekijken, te delen en samen te werken, binnen het ziekenhuis en met andere daar buiten.

  3. De digitale pathologie workflow in de regio als driver van efficiëntie

   In deze workshop wordt er dieper ingegaan op het regionaal samenwerken op verschillende niveau’s. Het laagdrempelig consulteren van een collega, samen kijken naar beelden tot het opzetten van een regionale vakgroep om sub-specialismen beter en optimaler te organiseren. Het Sectra PACS met de pathologie-module staat hierin centraal.

  4. Multidisciplinaire workflows met Integrated diagnostics

   Eenvoudig voorbereiden en houden van het Multi Disciplinaire Overleg (MDO/MOC) binnen hetzelfde Enterprise Imaging systeem vanuit meerdere disciplines. Door gebruik te maken van de geïntegreerde functionaliteiten, is het mogelijk om vanuit één centraal Enterprise Imaging systeem de specialist volledig te ondersteuning in zijn/haar workflow met beelddata. Mogelijkheden zoals integratie met Pathologie, Cardiologie en andere beeldproducerende afdelingen, de verslaglegging inclusief links naar beelden en verslagpresentaties en geautomatiseerd waardes van metingen in het verslag op een gestructureerde wijze (structured reporting) helpen hierbij.

  5. Structured Reporting binnen IDS7 nu en in de toekomst

   In deze sessie gaan we in op Structured Reporting binnen IDS7. Dit zal worden toegelicht vanuit de mammografie als opmaat voor andere aandachtsgebieden binnen radiologie en daarbuiten. In dit ronde-tafel gesprek laten we zien wat er op dit moment mogelijk is en willen we samen met u de lijnen uitzetten voor hoe we dit breed gedragen door specialisten kunnen uitrollen.

  6. Sectra workflow voor IT specialisten

   Als IT’er ben je nauw betrokken bij de workflowprocessen binnnen het ziekenhuis. Koppelingen en beelduitwisselingen tussen EPD, modaliteiten en werkstations met bijbehorende performance- en beschikbaarheidseisen hebben grote invloed op de onderliggende IT-infrastructuur. In deze sessie willen wij jullie laten zien hoe de Sectra PACS componenten worden ingezet, geschaald en gemeten om te kunnen voldoen aan deze eisen.

  7. Samen werken aan cybersecurity

   Ransomware is een bedreiging die alle facetten van de samenleving raakt en beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel. Hoe bieden we dit soort bedreigingen samen het hoofd? Wat is de meerwaarde van samenwerken op het gebied van cybersecurity? Dennis Toepoel, Security Architect van Sectra, vertelt u hier meer over in deze breakoutsessie.

  8. Displayprotocollen, nieuwe mogelijkheden en Best Practice

   In deze sessie willen we u kennis laten maken met de laatste vernieuwingen in relatie tot display protocollen en beeldweergave. We gaan in op nieuwe mogelijkheden en best practices en geven een sneakpreview van toekomstige ontwikkelingen.

  9. Meet & Greet in het Sectra café

   Informele sessie in het Sectra café om bij te praten en informatie uit te wisselen met andere gebruikers van Sectra producten en medewerkers van Sectra.

    

   Per focusgroep zijn er sessies georganiseerd, of u deelneemt aan de voorgestelde sessies is aan u. U mag zich ook voor andere sessies opgeven.

Break-outsession 1 Sectra BeneluxBreak-outsession 2 Sectra Benelux

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
We doen ons best om zo veel mogelijk mensen een plaats te bieden op onze klantendag. Indien het voorkomt dat grote groepen van één ziekenhuis zijn aangemeld, kan het zijn dat we dit achteraf bespreken. Zo geven we geïnteresseerden van andere ziekenhuizen ook de kans om onze klantendag te bezoeken.

Wanneer u toch verhinderd bent verzoeken wij u tot twee weken van te voren af te melden. In het geval van “no show” zonder afmelden zijn wij genoodzaakt €50,- in rekening te brengen.

Adres Geofort:

Nieuwe Steeg 74
4171 KG Herwijnen
0345 630 480

Contactgegevens

Heeft u vragen over de Sectra Klantendag dan kunt u contact opnemen met Elise Prosman:
elise.prosman@sectra.com of: 036 540 1970.

Hotel:

Wilt u voor of na de Sectra Klantendag een hotelkamer boeken in de buurt van de locatie? Wij kunnen u daarbij helpen. Stuur een mail naar elise.prosman@sectra.com.