20
Apr
2021
to
23
Apr
2021

Online via Sectra TV

Sectras digitala användarvecka 2021

2020 har varit ett annorlunda år och ett av flera evenemang som vi på Sectra har behövt anpassa är det skandinaviska användarmötet. Vanligtvis äger detta rum på Linköping Konsert & Kongress, med ca 600 deltagare på plats varje år. Att ses så många på en begränsad yta är ingenting vi varken kan eller vill utsätta våra kunder och personal för — därför har vi fått tänka om och valt att göra en helt digital användarvecka som kommer sändas genom Sectra TV.

Under veckan kommer det erbjudas tillfällen att möta oss på Sectra för att ta del av aktuella tips och nyheter, både från vår personal och experter från branchen. Under förmiddagarna erbjuder vi sessioner rörande olika ämnen, och under eftermiddagarna kommer det finnas möjlighet att delta i demos. Evenemanget kommer vara kostnadsfritt och har inga platsbegränsningar.

Från och med februari kommer anmälan vara öppen från den här sidan, så håll ögonen öppna! Då kommer vi även uppdatera med mer information kring agenda, tider och demos. Vi ses i april!

Och kom ihåg: vi finns här — var du än är.

Sectras digitale brukeruke 2021

2020 har vært et annerledes år og et av flere arrangementer som vi på Sectra har måttet tilpasse er det skandinaviske brukermøtet. Vanligvis foregår dette på Linköping Konsert & Kongress, med ca 600 deltakere tilstede hvert år. Å møtes så mange på et begrenset område er ikke noe vi verken kan eller vil utsette våre kunder og personale for — derfor har vi måttet tenke oss om og har valgt å gjøre en helt digital brukeruke som vil sendes gjennom Sectra TV.

I løpet av uken vil dere få mulighet til å møte oss på Sectra for å få informasjon om aktuelle tips og nyheter, både fra vårt personale og fra eksperter fra bransjen. På formiddagene tilbyr vi sesjoner innen ulike emner, på ettermiddagene vil det være mulighet for å delta på demonstrasjoner. Arrangementet er kostnadsfritt og har ingen plassbegrensning.

Fra og med februar vil det være åpent for påmelding fra denne siden, så følg med! Da vil vi også legge ut oppdatert informasjon om agenda, tider og demonstrasjoner. Vi sees i april!

Og husk: Vi er her — hvor enn du er.

Sectras digitale brugeruge 2021

2020 har været et anderledes år, og en af ​​flere begivenheder, som vi i Sectra har været nødt til at tilpasse, er det skandinaviske brugermøde. Dette finder normalt sted på Linköping Concert & Congress med omkring 600 deltagere hvert år. At samle så mange mennesker ét sted er ikke noget vi kan eller vil udsætte vores kunder og medarbejdere for — derfor har vi været nødt til at genoverveje og vælge at lave en helt digital brugeruge, der sendes gennem Sectra TV.

I løbet af ugen vil der være muligheder for at møde os fra Sectra, hvor vi deler ud af aktuelle tips og nyheder, både fra vores personale og eksperter fra branchen. Om morgenen tilbyder vi sessioner om forskellige emner, og om eftermiddagen vil der være mulighed for at deltage i demoer. Arrangementet er gratis og der er ingen begrænsninger på antallet af deltagere.

Tilmeldingen vil være åben på denne side fra februar, så hold øje! Derefter opdaterer vi også med mere information om dagsordener, tider og demoer. Vi ses i april!

Og husk: Vi er her — uanset hvor du er.