21
May
2019
to
23
May
2019

Göteborg, Sverige
Monter B02:02

Träffa oss på Vitalis 2019!

En helhetsstrategi för att samla in, diagnostisera, lagra och hantera medicinska bilder och multimedia är nödvändig för att uppnå en effektiv vård. Bilder och information ska följa patienten och göras tillgänglig genom hela organisationen – oavsett vart patienten befinner sig i vårdförloppet. En konsoliderad bilddiagnostik för alla avdelningar, tätt integrerad med vårdinformationssystemet och som stödjer internationella standarder, är grunden i Sectras filosofi. Välkommen till vår monter B02:02 på Vitalis där vi kommer demonstrera hur våra kunder har realiserat en smidig och effektiv vårdprocess genom att tillämpa Sectras lösning för enterprise imaging.

I montern kommer vi kunna visa vårt enterprise imaging-erbjudande som gör det möjligt att fånga, lagra och visa i stort sett alla typer av bilder, dokument, video och ljudfiler – samt samarbeta tvärs över de organisatoriska gränserna och även med patienten. Upplev och diskutera bland annat:

  • Sectra Enterprise Imaging: En enhetlig plattform för alla bildintensiva avdelningar med stöd för integrerade arbetsflöden mellan ”ologier”, inklusive digital patologi
  • Sectra Image Exchange Portal: En samverkanstjänst för att dela multimedia och information med andra verksamheter och med patienten
  • AI i praktiken – smarta diagnostik- och arbetsflödesverktyg för att effektivisera och öka vårdkvaliteten
  • Täta integrationer med vårdinformationssystem för en fullständig patientöversikt genom hela vårdkedjan
  • Vår filosofi kring cybersäkerhet för framtidssäkra IT-system för vården

Inspirerande läsning

Security in RFPs in healthcare IT
Articles | Enterprise imaging | Breast imaging | Cardiology imaging | Digital pathology | Enterprise platform | Orthopaedics | Radiology imaging | Share and collaborate