5
May
2020
to
7
May
2020

Göteborg, Sverige
Monter B02:02

Träffa oss på Vitalis 2020!

En helhetsstrategi för att samla in, diagnostisera, lagra och hantera medicinska bilder och multimedia är nödvändig för att uppnå en effektiv vård. Bilder och information ska följa patienten och göras tillgänglig genom hela organisationen – oavsett vart patienten befinner sig i vårdförloppet. En konsoliderad bilddiagnostik för alla avdelningar, tätt integrerad med vårdinformationssystemet och som stödjer internationella standarder, är grunden i Sectras filosofi. Välkommen till vår monter B02:02 på Vitalis där vi kommer demonstrera hur våra kunder har realiserat en smidig och effektiv vårdprocess genom att tillämpa Sectras lösning för enterprise imaging. För mer information eller anmälan, besök eventets officiella hemsida.