25
Aug
2020
to
27
Aug
2020

Göteborg, Sverige
Svenska Mässan
Monter #B02:02

Träffa oss på Vitalis 2020!

*** Viktig information per den 30 mars, 2020: På grund av smittrisk samt oro kring Coronaviruset så har arrangörerna till Vitalis beslutat att flytta fram mässan. Det nya datumet för mässan är den 25–27 augusti. Mer info hittar ni på Vitalis hemsida.**

 

En helhetsstrategi för att samla in, diagnostisera, lagra och hantera medicinska bilder och multimedia är nödvändig för att uppnå en effektiv vård. Bilder och information ska följa patienten och göras tillgänglig genom hela organisationen – oavsett vart patienten befinner sig i vårdförloppet. En konsoliderad bilddiagnostik för alla avdelningar, tätt integrerad med vårdinformationssystemet och som stödjer internationella standarder, är grunden i Sectras filosofi. Välkommen till vår monter B02:02 på Vitalis där vi kommer demonstrera hur våra kunder har realiserat en smidig och effektiv vårdprocess genom att tillämpa Sectras lösning för enterprise imaging.

Höjdpunkter i Sectras monter

När du besöker oss på Vitalis i år, se till att inte missa våra två fokusområden inom ämnena Enterprise Image Management (EIM) och Artificiell Intelligens (AI). I montern kommer vi visa vårt enterprise imaging-erbjudande som gör det möjligt att fånga, lagra och visa i stort sett alla typer av bilder, dokument, video och ljudfiler – samt samarbeta tvärs över de organisatoriska gränserna och även med patienten.

Upplev och diskutera bland annat:

  • Sectra Enterprise Imaging: En enhetlig plattform för alla bildintensiva avdelningar med stöd för integrerade arbetsflöden mellan ”ologier”, inklusive digital patologi.
  • AI i praktiken: Smarta diagnostik- och arbetsflödesverktyg för att effektivisera och öka vårdkvaliteten.
  • Täta integrationer med vårdinformationssystem för en fullständig patientöversikt genom hela vårdkedjan.

Dagliga föreläsningar

Under varje dag på Vitalis kommer vi på Sectra hålla i en föreläsning där vi delar med oss om information kring AI, strukturerad rapportering, patientinformation mellan IT-system, samt hur vi ser på framtiden och hur vi kan bli mer effektiva och bidra till ett hälsosammare och säkrare samhälle. Missa inte dessa högaktuella föreläsningar!

Tisdag 13.30–14.00

Strukturerad rapportering inom vården genom välanpassade IT-stöd – En förutsättning för att AI-förstärka och digitalisera vården.
Föreläsare: Fredrik Lysholm, Department Manager, Sectra Tailored IT Solutions

Onsdag 11.00–11.30

Hur säkerställer vi uppdaterad patientinformation mellan IT-system i vården? FHIRcast – den nya standarden för att synkronisera patientdata i realtid. 
Föreläsare: Fredrik Gustavsson, Chief Technology Officer (CTO) på Sectra & Leo Bergnéhr, mjukvaruutvecklare och -arkitekt på Sectra

Torsdag 11.30–12.00

Bilddiagnostik och vårdinformationssystem i harmoni
Föreläsare: Fredrik Gustavsson, Chief Technology Officer (CTO) på Sectra

Som utställare kan Sectra erbjuda fritt inträde till utställningen på Vitalis 2020 (värde 495 kr). Klicka här för att registrera dig >>

Vi ser fram emot att träffa dig i Göteborg!

Inspirerande läsning