23
May
2023
to
25
May
2023

Svenska Mässan i Göteborg
Monter B02:02

Träffa Sectra på Vitalis 2023

För ett friskare och tryggare samhälle – Sectra hjälper er att effektivisera vården.
   
En helhetsstrategi för medicinska bilder och multimedia är nödvändig för att uppnå en effektiv vård. Sectra erbjuder en komplett lösning för att samla in, diagnostisera, lagra, hantera och tillgängliggöra denna digitala information i hela organisationen – oavsett var patienten befinner sig i vårdförloppet. Det sker genom en konsoliderad bilddiagnostisk plattform för alla avdelningar, tätt integrerad med vårdinformations­systemet och som baseras på internationella standarder. Detta utgör grunden i Sectras filosofi. Välkommen till vår monter B02:02 på Vitalis där vi kommer demonstrera hur våra kunder har realiserat smidigare och effektivare vårdprocesser genom att tillämpa Sectras lösning för Enterprise Imaging.

Utvalda kundreferenser
Utvalda kundreferenser

Region Värmland visar vägen för en framgångsrik implementering av Enterprise Imaging

”Att alltid ha tillgång till det mest relevanta och heltäckande beslutsunderlaget har förbättrat både effektiviteten och ökat kvaliteten, både i arbetet att ställa diagnos och i uppföljning av behandling.”

Marie Moberg, teknisk systemförvaltare, Region Värmland

 

Läs hela artikeln här >>

Informationsdriven vård – Region Halland och Region Västernorrland visar vägen för värdeskapande datauppföljning inom bilddiagnostiken

”Vi har ju personer inom regionen som har rollen att jobba med business intelligence och data mining, vilket de är superduktiga på. Men kan man inte röntgens arbetsflöde så hamnar man lätt fel. Och de som kan röntgens arbetsflöde kanske inte har kunskaper att gräva ner sig i data warehouse-miljöer. Den här produkten bryggar över detta faktiskt. Man behöver inte vara utbildad databasingenjör för att jobba med Sectra Analytics.”

Ingemar Moran, objektledare inom IT på Region Halland

 

Läs hela artikeln här >>

Ökad automatisering har lett till enklare och effektivare arbetsflöde på fysiologiska kliniken – lyckat pilotprojekt på Södersjukhuset

”Drivkraften bakom sådana här initiativ är primärt att effektivisera arbetsflöden. Verksamheten ska inte behöva sitta med denna typ av uppgifter. Det ska vara rätt person på rätt plats som gör rätt saker och det som kan automatiseras bör automatiseras.”

Gustav Alvfeldt, teknikchef och förvaltningsledare, Södersjukhuset

 

Läs hela artikeln här >>

Säker och enkel bild­distribution till patienter – nu verklighet inom Region Halland

”Vi ser helt klart en tidsvinst kring administrationen när det gäller att distribuera bilder, såväl för sjukhuspersonalen som för patienterna.”

Ingemar Moran, objektledare inom IT, Region Halland

 

Läs hela artikeln här >>

I vår monter på Vitalis kommer vi visa vårt kompletta Enterprise Imaging-erbjudande, som gör det möjligt att fånga, lagra och visa i stort sett alla typer av bilder, dokument, video och ljudfiler – samt samarbeta tvärs över de organisatoriska gränserna och även med patienten. Upplev och diskutera bland annat:

  • Sectra Enterprise Imaging: En helhetslösning för bild- och multimediahantering för alla bildintensiva avdelningar med stöd för integrerade arbetsflöden mellan ”ologier”, inklusive digital patologi
  • Sectra Image Exchange Portal: En molnbaserad samverkanstjänst för att enkelt, säkert och kostnadseffektivt dela multimedia och information med andra verksamheter och direkt med patienten
  • Sectra Amplifier Marketplace: En samlad marknadsplats för regulatoriskt godkända AI-applikationer inom bildanalys som sömlöst kan integreras i ditt Sectra-system och befintliga diagnostiska arbetsflöden
  • Täta integrationer med vårdinformationssystem för en fullständig patientöversikt genom hela vårdkedjan
  • Vår gedigna erfarenhet av och filosofi kring cybersäkerhet för framtidssäkra IT-system för vården

Mer inspirerande läsning