Artikel

Enterprise Image Management: Et skridt mod en mere effektiv sundhedssektor – med patienten i centrum

I dag består den typiske sundhedsorganisation af mere eller mindre isolerede kliniske datasiloer, der løseligt bliver holdt sammen af et journalsystem. I de senere år er der dog blevet stillet spørgsmålstegn ved denne tilgang til datahåndtering. Nye modeller, hvor afdelingsspecifikke siloer bliver erstattet af organisationsomfattende koncepter, kan forbedre afstemningen med moderne IT-strategier og optimere kliniske arbejdsgange.

Det er vigtigt, at vi nedbryder datasiloer. Til gavn for både det medicinske personale og patienten.

Sune Mark Henriksen, Adm. direktør, Sectra Danmark

”Med Enterprise Image Management har vi mulighed for at optimere bl.a. kræftbehandlingen,” siger Sune Mark Henriksen, administrerende direktør for Sectra Danmark. ”En samlet platform giver mulighed for et multidisciplinært samarbejde og integrerede diagnostiske arbejdsgange. Rent praktisk betyder det, at man med en samlet platform, har et enkelt adgangspunkt til alle medicinske billeder, videoer og data inden for bl.a. radiologi og digital patologi. Man reducerer derved behovet for at skifte mellem applikationer og gennem en mere effektiv arbejdsgang kan man stille diagnoser hurtigere. Dette er især vigtigt i kræftbehandlingen, der er meget ressourcekrævende. Til diagnosticering af kræft bruges der ofte store mængder af billeddata. En samlet platform giver mere effektive kliniske arbejdsgange særligt i de billedtunge afdelinger.”

Mange patienter oplever i dag at skulle igennem den samme undersøgelse flere gange. Det sker fordi klinisk personale har svært ved at finde resultater fra tidligere undersøgelser, da de ofte gemmes på separate servere i forskellige afdelinger og på forskellige hospitaler. ”Denne arbejdsgang udsætter patienten for unødige ekstra undersøgelser og koster hospitalsvæsenet mange penge hvert år,” siger Sune Mark Henriksen og fortsætter: ”Der er behov for et fælles system til håndtering af data, specielt medicinsk billedmateriale. Hos Sectra mener vi, at der er brug for en ny tilgang til patientdata. En tilgang, hvor data følger patienten, og ikke som det er i dag, hvor patienten oftere følger data. Vores fokus er på en patientcentreret behandling, og for at opnå dette må vi sikre, at vi opnår klinisk værdi for patienten med en teknologi, der understøtter tværorganisatorisk adgang til patientdata. Med adgang til billeder, video og dokumenter fra en platformsuafhængig tilgangsmåde/ viewer, samt muligheden for at dele billeder med patienten, har vi mulighed for at engagere patienten i behandlingen og gøre kommunikationen med patienten lettere.”

Vejen til en fremtidig løsning er ikke ligetil men mange udfordringer kan dog imødekommes. ”Ved at vælge en leverandør, der ikke er udfordret af performance problemer kan man undgå nedetid på systemerne – høj tilgængelighed og hastighed er essentielt i sundhedssektoren,” siger Sune Mark Henriksen. ”Derudover kan det være væsentligt at vælge en løsning, der kan bruges både til drift og arkivering samt kan skaleres nemt og hurtigt, der kan bruges både regionalt og nationalt. Samtidig kan det være en fordel at vælge en leverandør, der ikke er for stor. De er ofte de bedste til at integrere til andre systemer.”

Enterprise Image Management er en komplet løsning til patientcentreret behandling. Lige meget hvor en patient befinder sig i sundhedssystemet, vil patientens data være tilgængelig for sundhedspersonalet. Patienten vil derfor blive mødt af et personale, der har indsigt i hele patientens medicinske baggrund. ”Der er ingen tvivl om at en patientfokuseret arbejdsgang kan forbedre pleje, effektivitet og kvalitet. Ved at samle systemer og med et centralt arkiv reduceres omkostninger og, langt vigtigere, patientens vej til bedring forbedres. Vores mål er i sidste ende at forbedre patientens udfald ved at sætte patienten i centrum og det kan Enterprise Image Management hjælpe med,” siger Sune Mark Henriksen.

Flere artikler