Artificial Intelligence trends in medical imaging bereiken tipping point in 2020

Sectra voorziet grote stappen richting personalized medicine

De technologische ontwikkelingen op het gebied van medical imaging zijn de afgelopen jaren snel gegaan: opslag in de cloud, ziekenhuisbrede imaging-systemen, digitale pathologie en AI. 2020 lijkt het jaar te worden waar deze ontwikkelingen in veel ziekenhuizen samenkomen, waardoor een grote stap wordt gezet richting personalized medicine.

Verschillende ontwikkelingen komen samen en versterken elkaar. Daardoor kunnen ziekenhuizen nu versneld stappen zetten naar integrated diagnostics en personalized medicine. Want uiteindelijk is betere en efficiëntere zorg het doel waar we met zijn allen zo hard voor werken.

Peter Osinga, Managing Director Sectra Benelux

Laten we de technologische innovaties één voor één aflopen, te beginnen met de cloud. Wie in de zorgsector het woord cloud in de mond neemt, krijgt veel vragen over security en privacy en minder over de voordelen. “Maar dat is niet meer nodig, want het is mogelijk om cloudoplossingen te ontwerpen volgens de spelregels van ‘privacy by design’. Denk bijvoorbeeld aan de Pathology Image Exchange portal”, zegt Peter Osinga, managing director van Sectra Benelux. “Dat betekent dat je de beelden, het verslag en patiëntgegevens fysiek gescheiden van elkaar houdt, maar virtueel staan ze bij elkaar.” De cloud maakt het eenvoudig om beelden te delen met andere partijen, bijvoorbeeld specialisten in andere ziekenhuizen, de huisarts of de patiënt. Ook dat gebeurt natuurlijk volgens de spelregels van ‘privacy by design’. Osinga ziet dat veel Nederlandse ziekenhuizen niet willen wachten op overheidsprojecten. “Het duurt nog jaren voordat er daadwerkelijk een goede infrastructuur ligt, terwijl het probleem van beelduitwisseling nu echt pijn begint te doen.” Vandaar dat Sectra met diverse ziekenhuizen in gesprek is over beeldopslag in de cloud, inclusief een Image Exchange Platform waar een ander ziekenhuis, de huisarts of de patiënt de beelden kan ophalen of direct kan inzien. Door onder andere twee factor authenticatie is de beveiliging zeer hoog. Tergooi is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat samen met Sectra zijn volledige medische beeldopslag naar de cloud brengt. Al eerder ging het programma BK2020, de nieuwe opzet voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, Tergooi voor.

Ziekenhuisbrede beeldopslag

Een andere trend die nu echt doorzet is de ontwikkeling van een PACS richting een Enterprise Imaging-oplossing, met een VNA als onderdeel daarvan. Die markt is in ons land opengebroken door enkele ICT-leveranciers met een ‘data lake’-oplossing voor ziekenhuizen. Osinga: “Het is heel goed dat partijen vanuit de ICT-hoek de aandacht hebben gevestigd op de voordelen van ziekenhuisbrede beeldopslag. Wat die ICT-leveranciers echter beperkt hebben, is kennis van klinische processen. Ze gaan kort door de bocht, bijvoorbeeld door te focussen op één (universele) viewer waar alle medisch specialisten mee moeten werken. In de praktijk zien we dat dit niet voldoet, want cardiologen hebben heel andere behoeften dan radiologen of orthopeden. Binnen het imaging platform heb je ondersteuning voor meerdere viewers nodig die rekening houden met de specifieke behoeften in de verschillende vakgebieden. Dat besef begint nu door te dringen. Je ziet daardoor nu dat ziekenhuizen zich bij dergelijke beslissingen minder laten leiden door de techniek en meer door de klinische voordelen.”

Een voorbeeld is AZ Delta. Dit ziekenhuis was op zoek naar een open ecosysteem dat mee kan groeien met de behoeften van het ziekenhuis. De keuze viel op het Sectra Enterprise Imaging platform. AZ Delta brengt eerst radiologie, nucleaire geneeskunde en cardiologie hierin onder, gevolgd door orthopedie en in de toekomst andere afdelingen. Osinga: “Je ziet ook dat je niet met een big bang hoeft te beginnen, maar dat je prima stap voor stap nieuwe specialismen kunt toevoegen.”

Workflowondersteuning

Specialisatie van de patholoog is in enkele Scandinavische landen dé driver geweest voor de overheid om regionale of zelfs landelijke samenwerking te verplichten. Door deze ontwikkeling kijkt er altijd een patholoog met de juiste deelspecialisatie naar het onderzoek, wat de kwaliteit van diagnostiek verbetert. Zeker kleine labs, met slechts drie of vier algemene pathologen in dienst, zullen bij complexere casussen sneller de behoefte hebben om externe expertise in te roepen. Wanneer zij simpelweg de digitale beelden kunnen delen met een andere patholoog, is de drempel om een specialist te consulteren een stuk lager.

In Nederland wil de overheid digitale gegevensuitwisseling in de zorg versnellen. Daar zal op termijn ook pathologie een belangrijke rol in gaan spelen. Met het Pathology Image Exchange (PIE)-programma is er reeds een landelijk platform. Met PIE kunnen pathologen onafhankelijk van het systeem dat zij op het lab gebruiken beelden uitwisselen, mits de beelden voldoen aan de standaard. En daar ligt een probleem, want nog lang niet alle labs en fabrikanten hebben de standaard omarmd. Sectra wel. Wij vinden het gebruik van standaarden en zo het bevorderen van uitwisseling van beelden een cruciale factor in het verbeteren van de kwaliteit van pathologie. We zijn het aan de patiënt verplicht om al het mogelijke te doen wat in onze macht ligt om de kwaliteit van diagnostiek te verbeteren.

Integrated diagnostics als volgende stap

Eén van de onderwerpen die medisch specialisten belangrijk vinden bij een Enterprise Imaging oplossing is workflow ondersteuning. Medische specialisten willen niet in verschillende systemen hoeven in te loggen om één taak af te handelen; ze willen vanuit één omgeving toegang tot alle functionaliteiten die ze nodig hebben. Vandaar ook de eis van AZ Delta voor een open ecosysteem dat medisch specialisten onder water kan toe loodsen naar andere systemen. Ook willen ze eenvoudig eerder gemaakte beelden naast de nieuwe kunnen zetten om te vergelijken. De workflow moet zo zijn ingericht dat die beelden met één druk op de knop erbij kunnen worden gepakt. Nu de werkdruk toeneemt, staan specialisten ook steeds meer open voor beeldherkenning door AI, die alvast de beelden selecteert waar het algoritme een bevinding in heeft geconstateerd. Osinga: “Op basis van AI-gestuurde werklijsten kan de specialist deze beelden dan als eerste bekijken. Beelden waar het algoritme niets in vindt zou je eventueel alleen door een specialist in opleiding kunnen laten bekijken.”

Decision support met AI

Nog een stap verder gaat decision support, een gebied dat Sectra samen met partners oppakt. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met Aidence, dat een deep learning algoritme heeft ontwikkeld dat automatisch longnodules op een CT thorax kan detecteren, analyseren en er een verslag van kan maken. Osinga: “Wij kunnen deze functionaliteit op verzoek van ziekenhuizen integreren met ons IDS7 platform en de resultaten op basis van standaarden ontvangen. De workflow blijft precies zoals die voorheen was, alleen ziet de radioloog nu binnen dezelfde viewer een voorbereide evaluatie waarop hij/zij kan acteren met een accept/reject workflow. De definitieve beoordeling vindt nog altijd plaats door de radioloog, maar de tijdrovende taken zijn al voor hem of haar gedaan.” Een laatste trend die doorzet is digitale pathologie. “In 2020 zetten veel universitaire ziekenhuizen in de BeNeLux aanbestedingen in de markt,” zegt Osinga. “In Nederland hebben we de eerste twee grote aanbestedingen gewonnen en in de UK en Denemarken twee grote regionale projecten. Bovendien zijn wij het platform achter PIE, de Pathology Image Exchange Portal.”

Ontwikkelingen versterken elkaar

Kortom, 2020 wordt een jaar waarin er veel staat te gebeuren op het gebied van medical imaging. Osinga besluit: “Verschillende ontwikkelingen komen samen en versterken elkaar. Daardoor kunnen ziekenhuizen nu versneld stappen zetten naar integrated diagnostics en personalized medicine. Want uiteindelijk is betere en efficiëntere zorg het doel waar we met zijn allen zo hard voor werken. We moeten hierbij niet vergeten dat technologie een middel is om daar te komen, en het nooit een doel op zichzelf mag worden.”