Klantverhaal

AZ Delta is met nieuwe beeldstrategie klaar voor de toekomst

Vlaamse ziekenhuisgroep kiest voor VNA van Sectra

AZ Delta is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen twee ziekenhuizen met in totaal vier locaties, waarna in 2018 nog een derde ziekenhuis zich aansloot. Dit vroeg om een nieuwe visie op de beeldstrategie, die uiteindelijk leidde tot de implementatie van een ziekenhuisbreed systeem voor beeldopslag: een Vendor Neutral Archive (VNA). Hoe kwam AZ Delta tot deze beeldstrategie en welke selectiecriteria waren voor hen belangrijk bij de leverancierskeuze?

In onze oude omgeving moesten we vaak in meerdere systemen inloggen om één taak af te handelen. Dat is niet efficiënt. Het is belangrijk dat je vanuit één omgeving toegang hebt tot alle functionaliteit die je nodig hebt, ongeacht of die functionaliteit in het PACS zit of in een ander systeem waar je onder water naar toe wordt geloodst.

Dr. Kristof De Smet, Radioloog

Sectra biedt niet alleen het ziekenhuisbrede platform waar we naar op zoek waren en alle functionaliteiten die we nodig hebben, maar wij ervaren hen ook als een partner om mee samen te werken.

Jan Suykerbuyk, IT-manager

Met vijf campussen, 1389 bedden, 4000 medewerkers en 385 artsen is AZ Delta het op drie na grootste ziekenhuis in Vlaanderen. De organisatie is opgedeeld in negen zorgclusters die worden bediend door vijf ondersteunende clusters, waarvan medische beeldvorming er één is.

Het traject om te komen tot een nieuwe visie op beeldvorming begon al in 2014, toen duidelijk werd dat H.-Hartziekenhuis in Roeselare-Menen ging fuseren met het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare tot AZ Delta. Op dat moment moest een keuze gemaakt worden voor één RIS/ PACS voor de nieuwe fusieorganisatie. Het ziekenhuis maakte een pragmatische keus en ging verder op het PACS dat op dat moment binnen de organisatie het grootst was.

Inspelen op toekomstige ontwikkelingen

Het was wel de aanzet om, samen met nucleaire geneeskunde, goed na te denken over de toekomst. Radioloog dr. Kristof De Smet vertelt: “In het vakgebied medische beeldvorming spelen veel ontwikkelingen. De belangrijkste is de tendens naar meer clinical consulting. Door ontwikkelingen als AI zullen wij in de toekomst steeds minder tijd kwijt zijn met het uitvoeren van metingen en maken van verslagen, want een deel van dat werk wordt straks uit handen genomen door AI. Dat betekent dat we meer tijd krijgen om medisch specialisten te adviseren. Denk aan de MOC-besprekingen, die we dan veel beter kunnen voorbereiden.” Een belangrijke eis was daarom dat het nieuwe RIS/PACS innovaties zoals AI makkelijk moet kunnen integreren. “Natuurlijk is de nu aanwezige functionaliteit binnen het systeem zelf belangrijk, maar richting de toekomst gaat het er vooral om dat het RIS/PACS ook goed samenwerkt met software van andere partijen.”

Workflowondersteuning

Een hierbij aansluitende wens is goede workflowondersteuning, zodanig dat niet het systeem centraal staat, maar het proces van degene die ermee werkt.

De Smet: “In onze oude omgeving moesten we vaak in meerdere systemen inloggen om één taak af te handelen. Dat is niet efficiënt. Het is belangrijk dat je vanuit één omgeving toegang hebt tot alle functionaliteit die je nodig hebt, ongeacht of die functionaliteit in het PACS zit of in een ander systeem waar je onder water naar toe wordt geloodst.” Niet alleen workflows moeten goed worden ondersteund, maar ook het datamanagement. Zeker met het oog op de GDPR-wetgeving. IT-manager Jan Suykerbuyk: “Wij werken intensief samen met academische ziekenhuizen en onderzoekscentra. We sturen derhalve veel beelden naar externe partijen die bepaalde onderzoeken doen en de resultaten aan ons terugkoppelen. In het kader van GDPR is het zeer belangrijk dat het systeem de mogelijkheid biedt om op basis van rules aan te geven wat wel en niet mag met welke data.”

Op afstand samenwerken

Een ander selectiecriterium was de eenvoud om op een andere campus of thuis te werken. De Smet: “Veel radiologen vinden het prettig als ze thuis beelden kunnen beoordelen en verslagen kunnen maken. Plaatsonafhankelijk werken geeft ons wat meer flexibiliteit in hoe we onze dag indelen. Aangezien er binnen radiologie steeds meer specialismen komen en je daarom regelmatig even overleg hebt met een collega die een bepaald specialisme heeft, was het daarnaast ook een eis dat mensen vanaf verschillende locaties eenvoudig naar hetzelfde beeld moeten kunnen kijken.”

Ziekenhuisbreed beeldarchief

Gezien de sterke technologische component aan dit project werkten radiologie en nucleaire geneeskunde vanaf het allereerste moment samen met de afdeling informatica, waar Jan Suykerbuyk IT-manager is. In het advies over het nieuwe RIS/PACS hamerde hij op het belang van een brede visie op imagemanagement. “Vrijwel ieder zorgcluster gebruikt wel ergens in de diagnostiek beeldvormende technologie. Het is daarom onze visie dat we op termijn alle beelden die worden gemaakt centraal opslaan, of het nu een hartfilmpje is, een echo of een darmonderzoek.” Kortom, AZ Delta wilde niet enkel een nieuw PACS, maar was eigenlijk op zoek naar een ziekenhuisbreed VNA; een coresysteem waar de verschillende afdelingen op kunnen aansluiten.

Orthopedie en cardiologie dachten mee

AZ Delta wilde daarom direct al bij de implementatie nog meer medisch specialismen integreren in het VNA, te beginnen bij orthopedie en cardiologie, maar ook geriatrie, de OK’s en maag-lever-darmziekten en pediatrie. De afdeling informatica vroeg orthopedie en cardiologie om actief mee te denken. Deze twee medisch specialismen hamerden op de al eerder genoemde eis van workflowondersteuning. Projectleider Annelies Meyns: “Orthopeden en cardiologen gebruiken veel specifieke functionaliteiten die ze graag vanuit het VNA willen kunnen aanroepen, zonder eerst een ander systeem te hoeven openen. We willen medisch specialisten daarnaast ook de keus bieden welke viewer ze gebruiken: de generieke viewer van het VNA of een specifieke viewer die is toegespitst op hun medisch specialisme?”

Sectra denkt mee

Al deze eisen werden opgenomen in de uitvraag bij leveranciers. Sectra werd de opdracht gegund. Suykerbuyk: “Sectra biedt niet alleen het ziekenhuisbrede platform waar we naar op zoek waren en alle functionaliteiten die we nodig hebben, maar wij ervaren hen ook als een partner om mee samen te werken. Want van een systeem dat zo complex is en bovendien ziekenhuisbreed wordt ingezet, weet je van tevoren dat je op enig moment te maken krijgt met storingen en dat je tegen problemen gaat aanlopen. Dat zijn de situaties waarin een leverancier het verschil kan maken. Sectra staat dicht bij ons. Ze zijn veelvuldig aanwezig op al onze locaties, zeker op spannende momenten zoals onlangs bij onze eerste upgrade. Die upgrade ging helemaal goed, de ondersteuning ter plekke was nauwelijks nodig. Maar het geeft onze medewerkers vertrouwen als ze zien dat Sectra ons terzijde staat, niet alleen aan de telefoon maar ook door fysieke aanwezigheid. Dat vind ik heel belangrijk.”

Betrek de werkvloer in het selectietraject

Suykerbuyk sluit af met een advies: “Als je wilt migreren naar een ander imagemanagementsysteem, betrek daar dan direct een zo breed mogelijke groep gebruikers bij. Zij zijn leidend in de keus. Want als zij zich niet met het systeem zien werken, bijvoorbeeld omdat ze het te omslachtig vinden, dan kan een PACS of VNA op alle andere fronten nog zo goed aansluiten, maar dan wordt het geen succes. Het succes wordt toch echt bepaald op de werkvloer en niet door de afdeling IT of informatica.”