Klantverhaal

De waarde van aanpasbare gestructureerde verslagen in de Radiologie

Een casestudy waarbij templates structuur aanbrengen in het COVID-19 verslag

De afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Robert Bosch Ziekenhuis in Stuttgart wist twee vliegen in een klap te slaan door het beeldarchief en de diagnostische systemen te consolideren in één enterprise imaging oplossing van Sectra. Met dit platform konden gebruikers diverse nieuwe functies gaan gebruiken, zoals gestructureerde verslaglegging, wat gebaseerd is op duidelijk gedefinieerde waarden in plaats van vrije tekst verslagen. Dr. Till Schmidt-Thieme, specialist in de Radiologie en senior arts op de afdeling, zegt dat de overgang naar templates voor gestructureerde verslaglegging in het begin extra werk betekende, maar die extra uren ruimschoots zijn goedgemaakt door de verhoogde productiviteit.

Gestructureerde verslaglegging – de belangrijkste voordelen van één geconsolideerd systeem

Een van de voordelen van het gebruik van één Enterprise imaging systeem voor alle medische beelden is de verhoogde toegankelijkheid van beelden en verslagen in het hele zorgsysteem. De afdeling maakte al enige tijd gebruik van de UniView-software van Sectra, een universele viewer waarmee artsen beelden en verslagen op een tablet of elk ander apparaat kunnen raadplegen en bekijken om met collega’s te overleggen of om aanstaande ingrepen aan patiënten uit te leggen. “Dit is in onze dagelijkse klinische praktijk al normaal geworden”, meldt Schmidt-Thieme met betrekking tot de UniView software.

Maar niet alle nieuwe functionaliteiten worden in het begin even makkelijk overgenomen. De adoptie van gestructureerde verslaglegging heeft meer tijd gekost om te implementeren in het dagelijkse werk, hoewel het eindresultaat erg goed is. Schmidt-Thieme benadrukt waarom sommige afdelingen moeite hadden met de adoptie en andere niet: “Op sommige gebieden, zoals Nucleaire geneeskunde, wordt al veel gedaan met templates, terwijl op andere afdelingen de adoptie van gestructureerde verslaglegging écht nog in ontwikkeling is. ”

Het toepassen van gestructureerde verslaglegging betekent het doorbreken van oude gewoontes

Ondanks de duidelijke voordelen zijn veel radiologen terughoudend in het adopteren van gestructureerde verslaglegging. Schmidt-Thieme legt uit: “Traditioneel zijn de meeste radiologen gewend om de beelden eerst te bekijken. Na de eerste beoordeling van de beelden wordt door de radioloog een voorlopige diagnose gemaakt door gebruik te maken van spraakherkenning, zonder hierbij de beelden uit het oog te hoeven verliezen. Bij gestructureerde verslaglegging moet je na het bekijken van de beelden je aandacht richten op het template en de juiste waarden invoeren of controleren – wat voor veel radiologen een ongebruikelijke manier van werken is.”

Als de radiologen eenmaal zijn begonnen met het gebruik van de gestructureerde templates, zegt hij, bieden de templates diverse voordelen, zoals het verminderen van de complexiteit van de invoer zodat de gegevens beter vergeleken kunnen worden. In goed gedefinieerde en duidelijke cases helpt dit om de productiviteit van de radiologen te verhogen. In sommige gevallen waar er veel dubbelzinnige bevindingen zijn, is het moeilijker om alleen een gestructureerde en gestandaardiseerde aanpak te gebruiken en wordt er extra tekst gebruikt.

“Alles wat niet in de standaard template velden past kan worden toegevoegd in het vrije-tekst veld. Daarom kunnen dubbelzinnige bevindingen in de praktijk vaak zowel template waarden als vrije tekst bevatten.” Schmidt-Thieme legt ook uit dat het werken met templates bijzonder geschikt is voor het screenen van veel onopvallende bevindingen. Hij wijst er tevens op dat het tot nu toe niet mogelijk was om gestructureerde verslagen te gebruiken voor patiënten met complexe ziektebeelden, zoals een coronavirusinfectie.

Toen het Enterprise imaging system was geïmplementeerd, zijn ze gelijk begonnen met het gebruik van specifieke, op maat gemaakte templates voor de diagnose van COVID-19 patiënten. De adoptie van deze templates voor de diagnose van COVID-19 heeft de workflow op de radiologieafdeling aanzienlijk verbeterd. “Zelfs in het beginstadium van de pandemie werden de ziekte en de gevolgen ervan zeer gedetailleerd beschreven,” aldus Schmidt-Thieme. “Veel van de ziekte-gerelateerde parameters van COVID-19 zijn al bekend en kunnen daarbij goed in kaart worden gebracht in een template. Het template bevat bijvoorbeeld een waarde voor severity score en de plaats van inflammatie. Vanuit deze numerieke waarden wordt een grafische presentatie van de longen gemaakt, die snel laat zien welke gebieden het zwaarst getroffen zijn door de infectie. Omdat COVID research constant nieuwe kennis levert, worden de gestructureerde waarden aangevuld met individuele toevoegingen in het vrije-tekst veld.”

Een bijkomend voordeel in het onderzoek

Hoewel deze manier van werken met gestructureerde templates méér werk oplevert voor de radiologen op de korte termijn, is de verkregen data van grote waarde op lange termijn– niet in de laatste plaats voor toekomstig onderzoek om de behandelresultaten van patiënten met dezelfde medische problemen te vergelijken. Schmidt-Thieme legt uit: “Zo wordt langzamerhand duidelijk welk type longontsteking typisch is voor COVID-19 en welke niet. Deze informatie is ook relevant voor de arts.” Hij gaat verder: “In de praktijk spelen ook secundaire bevindingen bij complicaties een rol, bijvoorbeeld als de patiënt naast COVID-19 een ernstige bacteriële infectie heeft. In dit soort gevallen is het COVID-template écht van toegevoegde waarde voor de behandelende arts omdat de secundaire bevindingen gemakkelijk terug te vinden zijn. Bijvoorbeeld pleurale effusies, veranderingen in de lymfeklieren, of verminderde capaciteit van de longen.”

In veel gevallen betekent de overstap naar het gestructureerd stellen van een diagnose het afscheid nemen van de bestaande routine van de radiologen. Toch is Schmidt-Thieme erg positief. “Het Sectra-systeem heeft veel voordelen zodat iedereen tevreden is met het eindresultaat– ondanks de obstakels in het beginstadium. Het gebruik van gestructureerde verslaglegging is uiterst nuttig bij de behandeling en follow-up van de patiënt, juist omdat de vergelijkbaarheid van de gegevens zo belangrijk is – een bevinding in vrije tekst kan dat niet bereiken.”

Kortom, gestructureerde verslaglegging is van groot belang voor radiologie afdelingen in respect tot de productiviteit, standaardisatie, behandelingsresultaten en toekomstige onderzoek – een manier van werken die in het begin wellicht wat extra werk vraagt, maar uiteindelijk grote verbeteringen in de dagelijkse klinische zorg met zich meebrengt.

 

Dr Till Schmidt ThiemeDr. Till Schmidt-Thieme is specialist in de Radiologie en senior arts op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde bij het Robert Bosch Ziekenhuis in Stuttgart. Hij is lid van talrijke radiologische specialistenverenigingen, waaronder de Duitse radiologie vereniging (DRG), de Duitse Vereniging voor Interventionele Radiologie (DeGIR) en de European Society of Radiology (ESR).