Hoe technologie bijdraagt aan een betere uitkomst voor de patiënt

Verhoog efficiëntie en effectiviteit met een Enterprise Imaging oplossing

Een jaar geleden zagen we dat steeds meer ziekenhuizen kozen voor Enterprise Imaging. Met tools als business intelligence (BI) vergroten ze hun inzicht in de bedrijfsvoering en verhogen ze hun flexibiliteit. Door gebruik te maken van de cloud verbeteren ze bovendien de samenwerkingsmogelijkheden. We zien in de huidige COVID-19 crisis hoe belangrijk dat is.

Het gaat om jouw klinische praktijk in jouw ziekenhuis en om de zorgpaden van jouw patiënten. Enterprise Imaging is een middel, geen doel. Het doel is altijd snellere en betere diagnostiek, zodat de uitkomst voor de patiënt verbetert.

Jargo op 't Root, Imaging Consultant Sectra

Ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren behoorlijk grote verbeteringen aangebracht in hun bedrijfsvoering. Ze zijn heel bewust op zoek naar meer flexibiliteit, betere workflow ondersteuning en mogelijkheden om in- en extern samen te werken. “Hierdoor waren de meeste ziekenhuizen goed in staat om snel te reageren op de COVID-19 uitbraak en hun  bedrijfsvoering van de ene op de andere dag om te gooien”, zegt Jargo op ’t Root, imaging consultant bij Sectra. “Twee jaar geleden moesten we ziekenhuizen nog uitleggen waar de businesscase ligt van een flexibele bedrijfsvoering en betere in- en externe samenwerking. Dat is nu heel anders. Gesprekken gaan nu over hoe  technologie als Enterprise Imaging kan bijdragen aan efficiëntere zorg en betere diagnostiek. Ziekenhuizen laten zich bij beslissingen steeds minder leiden door de techniek en meer door de klinische voordelen. Ze hebben een andere houding ten opzichte van technologie. Wij juichen dat alleen maar toe.”

Realtime inzicht met BI

De implementatie van Enterprise Imaging gebeurt het best afdelingsgewijs. Eerst gaan de intensief beeldvormende specialismen over, daarna de andere afdelingen. Hoewel het hele ziekenhuis in de basis gebruikmaakt van een standaardproces met een closed order loop, is er ook ruimte voor maatwerk. “Oogheelkunde heeft nu eenmaal andere behoeften dan orthopedie. De kern van een implementatietraject is het goed doornemen van de specifieke workflows voor dat medische specialisme”, zegt Op ’t Root. “Het doel is uiteindelijk om zo snel mogelijk de beste beslissing voor de patiënt te nemen. Iedere casus is anders, dus je moet heel goed nadenken bij welke zorgpaden je welke inrichtingskeuzes maakt voor de workflow. Dit is niet iets dat je van vandaag of morgen even neerzet. Dit doe je  per zorgpad.”

“Als zorgpaden volledig zijn gedigitaliseerd, is het eenvoudig om real-time inzicht te krijgen in wat er gebeurt en daar onmiddellijk op te acteren,” zegt Jeroen Dieterman, senior solution specialist bij Sectra . “Stel dat je ziet dat er zes patiënten in de wachtkamer zitten bij MRI ‘A’, terwijl er niemand zit bij MRI ‘B’, dan kun je real-time de planning aanpassen.”

Sectra heeft daarom een geïntegreerde BI-tool waarmee standaard meerdere rapportages beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld hoeveel onderzoeken met hoge prioriteit moeten er het komende uur gebeuren; hoeveel patiënten worden er vandaag nog verwacht? Je kunt instellen wanneer de software een signaal afgeeft, zodat je iets in de planning kunt wijzigen. Op die manier kun je de bezettingsgraad van apparatuur optimaliseren terwijl je de wachttijd voor patiënten verkort.

Betere diagnostiek met AI

Waar BI vooral een bijdrage levert aan snellere en efficiëntere diagnostiek, is Artificial intelligence (AI) daarnaast ook gericht op het verbeteren van de diagnose. Omdat Sectra  gelooft in de kracht van AI in beeldvormende diagnostiek, is het Enterprise Imaging systeem gebaseerd op open standaarden waar ontwikkelaars van AI-algoritmen gemakkelijk mee kunnen koppelen. Dit betekent dat het algoritme onderdeel wordt van de workflow van een medisch specialist. Hij of zij hoeft geen aparte applicatie te openen, maar kan het algoritme binnen de Sectra-omgeving zijn werk laten doen.

Het samen met UMC Utrecht ontwikkelde Sectra Amplifier Platform wordt geïntegreerd binnen Sectra Enterprise Imaging. Dieterman: “Op dit platform kunnen we eenvoudig AI-algoritmen aansluiten. Wij maken de afspraken met leveranciers, dat hoeven ziekenhuizen dus zelf niet meer te doen. Zij kunnen gewoon uit een  bibliotheek kiezen met welke algoritmen ze willen werken. Het beheer van de contracten en alles wat er verder bij komt kijken kunnen ze aan ons overlaten.”

Keuze maken voor een SaaS oplossing?

Bij de keuze voor een Enterprise Imaging systeem zullen enkele belangrijke beslissingen genomen moeten worden over de IT-infrastructuur. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe het past in de rest van het systeemlandschap, hoe de integratie met het EPD is geregeld, maar vooral ook: kies ik voor een on-premise oplossing of stap ik over naar een SaaS oplossing in de cloud? Steeds meer ziekenhuizen kiezen voor een SaaS oplossing in de cloud, ziet Rutger van Beek, accountmanager bij Sectra. “Bij deze beslissing spelen drie aspecten een rol. Ten eerste flexibiliteit: opschalen van opslagbehoefte, processor- en geheugen resources. Daarnaast de technische verantwoordelijkheid. Bij SaaS neemt het ziekenhuis de hele stack – van server en opslag tot en met netwerk en software – af als dienst. Sectra is verantwoordelijk voor de performance en beschikbaarheid. En tot slot het financieringsmodel. Een SaaS oplossing vervangt de eenmalige investering door een vast of variabel maand- of jaarbedrag dat gebaseerd is op het werkelijke gebruik.”

Conclusie

De technologische ontwikkelingen op het gebied van Enterprise Imaging gaan snel. “Toch moet technologie niet de doorslag geven,” waarschuwt Op ’t Root nog maar eens. “Het gaat om jouw klinische praktijk in jouw ziekenhuis en om de zorgpaden van jouw patiënten. Enterprise Imaging is een middel, geen doel. Het doel is altijd snellere en betere diagnostiek, zodat de uitkomst voor de patiënt verbetert.”