Versnelde digitalisatie van beeldvormende diagnostiek om inhaalslag te realiseren in 2021

Het jaar van snelle adoptie van digitalisering in de zorg

Als corona ons een ding heeft geleerd, dan is het wel hoe kwetsbaar ons zorgsysteem is. Als het aantal ziekenhuisopnames onverwacht te veel oploopt, moet de reguliere zorg worden afgeschaald. Dit betekent dat we in 2021 te maken krijgen met een enorme inhaalslag aan diagnostiek. Hoe kun je als ziekenhuis je beeldstrategie hierop aanpassen? Hoe kun je de efficiëntie én effectiviteit van beeldvormende diagnostiek verhogen?

Peter Osinga, Managing Director en Bas Nederlof, Sales Manager bij Sectra Benelux delen hun visie.

Met ontzettend veel drive en innovatiekracht hebben ziekenhuizen de zorg anders georganiseerd en digitaal werken omarmd. De adoptie van zaken als opslag in de cloud, AI en flexibele workflow-ondersteuning gaat razendsnel.

Peter Osinga, Managing Director Sectra Benelux

We zien momenteel ook dat ziekenhuizen nog sneller best practices omarmen. Door de inrichting verder te standaardiseren op basis van ervaring die elders al is opgedaan, worden zowel de implementatie als het werkproces zelf efficiënter.

Bas Nederlof, Salesmanager Sectra Benelux

De trends die we vorig jaar voor 2020 voorspelden, hebben zich versneld doorgezet. Toen zeiden we dat 2020 de doorbraak zou betekenen voor ziekenhuisbrede imaging-systemen, opslag in de cloud en Artificial Intelligence (AI). Al na twee maanden zag 2020 er heel anders uit dan dat we bij de start van het jaar dachten. Met ontzettend veel drive en innovatiekracht hebben ziekenhuizen de zorg anders georganiseerd en digitaal werken omarmd. De adoptie van zaken als opslag in de cloud, AI en flexibele workflow-ondersteuning gaat razendsnel.

Neem bijvoorbeeld het Radboudumc, dat in de periode dat premier Rutte de intelligente lock-down aankondigde net live ging met digitale pathologie. Van de ene op de andere dag moesten pathologen thuiswerken. Met goed teamwork en veel inspanning van alle betrokkenen is dit in korte tijd gerealiseerd.

Een goede voorbereiding

Die snelle aanpasbaarheid blijft ook in de toekomst nodig, want er komt een enorme inhaalslag aan diagnostiek op ons af. Hoe meer de reguliere zorg wordt uitgesteld, hoe langer het zal duren voordat de wachtlijsten zijn weggewerkt. Alle reden om je hierop voor te bereiden. Dat doen veel ziekenhuizen ook. Waar kleinere projecten tijdelijk even in de ijskast gaan, ligt de focus nu op grote programma’s zoals de implementatie van Enterprise Imaging. Ons advies daarbij is: begin op radiologie met de vervanging van het PACS. Voeg daarna stap voor stap andere afdelingen toe, zoals cardiologie, digitale pathologie, orthopedie, de OK’s, gynaecologie, oogheelkunde, etc. Vrijwel ieder medisch specialisme gebruikt immers wel ergens beeldvormende diagnostiek. Omdat Enterprise Imaging vandaag de dag uit de cloud kan worden afgenomen, is het niet alleen ‘grow as you go’, maar ook ‘pay as you grow’. Op basis van deze veranderende vraag is Sectra One ontwikkeld.

Operationele efficiëntie verhogen

Een eis die steeds belangrijker wordt, is workflow-ondersteuning. Logisch, want om de inhaalslag aan diagnostiek zo snel mogelijk achter de rug te hebben, is operationele efficiëntie een topprioriteit. Medisch specialisten willen niet bij verschillende systemen hoeven in te loggen om één taak af te handelen; ze willen vanuit één omgeving toegang tot alle functionaliteiten die ze nodig hebben. Door workflow-ondersteuning wordt bovendien voorkomen dat taken of zelfs hele onderzoeken tussen wal en schip vallen.

Een voorbeeld is de integratie van AI in de workflow. Sectra heeft daarvoor het Sectra AI Amplifier-platform ontwikkeld. Je kiest uit een store de AI-applicaties waar je mee wilt werken en neemt ze naadloos op in je workflow. De applicaties hebben allemaal het Sectra due dilligence-traject doorlopen. Op die manier hoeft een ziekenhuis niet door lange adoptieprocedures en kunnen radiologen er relatief snel mee aan de slag.

Een ander voorbeeld van een geoptimaliseerde workflow is onze structured reporting voor COVID-19, een module die door diverse ziekenhuizen wordt ingezet. Radiologen kunnen in een grafische weergave van de longen aanklikken in hoeverre een longkwab is aangetast, waarna de informatie volautomatisch wordt omgezet naar een verslag. Omdat Sectra in dit COVID-19 template gebruikmaakt van de IHE MRRT-standaard, kunnen ziekenhuizen – ook internationaal – hun data heel eenvoudig bij elkaar brengen en met analytics inzicht krijgen in hoe de ziekte zich ontwikkelt.

Naast deze vormen van AI en structured reporting binnen de diagnostiek willen ziekenhuizen ook graag ondersteuning bij het maken van planningen, zodat de bezetting van apparatuur wordt geoptimaliseerd. Je wilt zien waar de knelpunten zijn op de afdeling en hier direct op acteren. Gaat de verslagworkflow goed? Zitten er te veel patiënten te wachten? Waar zet je je medewerkers optimaal in? Sectra voorziet hierin met een live weergave voor de eindgebruiker en afdelingsmanagers.

Gebruik van best practices

We zien momenteel ook dat ziekenhuizen nog sneller best practices omarmen. Door de inrichting verder te standaardiseren op basis van ervaring die elders al is opgedaan, worden zowel de implementatie als het werkproces zelf efficiënter. Sectra biedt daarbij ‘the best of both worlds’: wel een best practice, maar geen keurslijf.

De implementatiesnelheid gaat daardoor omhoog. Gelukkig vormt de beperking van fysieke contacten geen struikelblok voor de implementatietijd. Deze is momenteel zelfs korter doordat we de projecten grotendeels remote draaien. Daardoor kunnen we werkzaamheden flexibeler inplannen. Er zijn maar een paar taken die we in zo’n groot project on-site moeten uitvoeren, het leeuwendeel kan op afstand. Dat gaat efficiënter dan voorheen.

Door de andere zorgvraag ten tijde van corona ontstaat er op afdelingen als ICT en beheer ruimte om andere activiteiten uit te voeren. Zo bereiden ziekenhuizen zich voor op de komende piekperiode. Ze kijken hoe ze workflows nog efficiënter kunnen maken, hoe ze de display van beelden kunnen optimaliseren en de bezettingsgraad van apparatuur maximaliseren. Waar ze bij de implementatie van een nieuw systeem vaak huiverig zijn om bestaande processen te veranderen, zetten ze nu juist in op maximale efficiëntie. Ze kiezen daarbij voor een agile aanpak: klein beginnen en stap voor stap verbeteren. Sectra heeft ruime ervaring met het gebruik van best practices, waardoor de focus meer komt te liggen op het finetunen dan op het volledig opnieuw inrichten van het systeem. De implementatie focust zich daardoor vooral op het trainen van eindgebruikers.

Door vol in te zetten op digitalisering van de beeldvormende diagnostiek kunnen medisch specialisten en andere zorgverleners zich in 2021 richten op het leveren van de hoogste zorgkwaliteit voor de patiënt.