Creëer een hogere beschikbaarheid van zorg met een slimme beeldstrategie in 2022

Trends in Enterprise Imaging

De beschikbaarheid van zorg staat in alle ziekenhuizen onder druk. De wachtlijsten zijn gigantisch en het personeelsgebrek is nijpend. Eén van de gebieden waar ziekenhuizen veel tijdwinst kunnen behalen, is slimmere en snellere diagnostiek. Daar kan een Enterprise Imaging-systeem in de cloud een bijdrage aan leveren. Welke trends zien wij in de markt?

Als Covid ons één ding heeft geleerd, dan is het wel dat onder druk alles vloeibaar wordt en ontwikkelingen die normaal jaren zouden kosten, ineens in dagen of weken kunnen worden gerealiseerd. Wie had voor de pandemie verwacht dat het doen van diagnostiek thuis de normaalste zaak van de wereld zou worden? En wie had voorspeld dat digitale MDO’s zo snel gemeengoed zouden worden?

Workflowverbetering voor diagnostiek

Nu artsen gewend zijn geraakt aan digitale communicatie, willen ziekenhuizen ook de volgende stap zetten: het digitaliseren van het volledige diagnostische proces. Want daar komt nog veel handwerk aan te pas. Onderzoeken worden handmatig aangevraagd, er zijn geen reminders dat een arts een resultaat moet beoordelen en niemand prioriteert het werk.

Ziekenhuizen zien dat ze door betere workflowondersteuning de druk op hun personeel kunnen verlagen en de diagnostiek versnellen. Om workflowondersteuning op het gebied van beelddiagnostiek mogelijk te maken, zullen het EPD en Enterprise Imaging systeem volledig moeten worden geïntegreerd. In dat geval is het niet meer nodig dat gegevens keer op keer worden overgetypt of ingesproken. En gegevens uit het beeldmanagementsysteem verschijnen dan automatisch ook in het EPD.

Het implementeren van diagnostische workflows heeft natuurlijk een doel. Het lange-termijndoel is helder: overal in het diagnostische –handwerk, zoals het overtypen van informatie en doorsturen van gegevens, weg automatiseren – zodat medewerkers niet meer worden belast met het bijhouden van takenlijsten en ‘dom’ invoerwerk. Om daar te komen beginnen de meeste ziekenhuizen bij de belangrijkste knelpunten: de processen waar nu snel een bottleneck ontstaat. Een enkele keer is het slim om Enterprise Imaging meteen ziekenhuisbreed uit te rollen. Dat deed bijvoorbeeld het Curaçao Medical Center (CMC) toen ze verhuisden naar een nieuw pand. In het nieuwe pand golden andere werkwijzen. Alles moest opnieuw en daar kon dit project mooi op meeliften. De digitale workflows zorgden ervoor dat medewerkers sneller aan de nieuwe processen gewend waren.

Structured reporting

Als we spreken over workflowverbetering, dan biedt een Enterprise Imaging-systeem ook veel toegevoegde waarde op het gebied van Structured Reporting. Dit zijn templates die artsen kunnen gebruiken om sneller hun bevindingen over een scan, röntgenfoto, hartfilmpje of ander diagnostisch beeld op een gestandaardiseerde manier te rapporteren. Door automatische integratie van metingen en de toepassing van artificial intelligence  is het makkelijker om data van verschillende ziekenhuizen te combineren en zo sneller nieuwe inzichten op te doen.

Structured Reporting werd al veel gebruikt bij Mammografie en MRI Prostaat. In 2020 is in recordtempo een template ontwikkeld voor Covid-19, waarop radiologen in een grafische weergave van de longen per longsegment kunnen aanklikken in welke mate dit deel van de long is aangetast door het virus. Dit kan de kwaliteit van de verslaglegging verbeteren en het proces mogelijk versnellen door gestructureerde follow-up. Bovendien wordt het hiermee ook eenvoudiger om’ CT Thorax onderzoeken van verschillende patiënten uit verschillende ziekenhuizen, of van dezelfde patiënt in de loop van de tijd, met elkaar te vergelijken. We verwachten in 2022 dan ook een sterke groei in Structured Reporting voor vrijwel alle vormen van beelddiagnostiek.

Remote deployment

Een ontwikkeling die in Covid-tijd ook rugwind kreeg, is remote deployment. Ofwel: een systeem implementeren terwijl de betrokkenen locatie-onafhankelijk werken, bijvoorbeeld thuis. Onze ervaring is zelfs dat in Covid-tijd de trajecten sneller en soepeler verliepen dan voorheen. Het vele thuiswerken door Covid heeft de implementatie dus eerder vergemakkelijkt dan bemoeilijkt, want vrijwel alle stappen in het implementatieproject kunnen ook digitaal worden gezet. Er zijn slechts enkele momenten waarop het meerwaarde geeft om met het hele team bij elkaar op locatie te zijn. Die momenten worden goed gepland en krijgen van alle betrokkenen ook de volle aandacht. Implementaties zullen dus ook de komende jaren veel vaker remote gebeuren.

Implementeren heeft een technische kant, maar vooral een proceskant. Want zoals zojuist geschetst haal je meer waarde uit Enterprise Imaging als je de workflows implementeert. Waar ziekenhuizen in het verleden hun eigen zorgpaden ontwierpen, zien we nu de trend dat ze graag gebruikmaken van best practices die al in de software zijn ingebed. Op deze manier kunnen ze namelijk de zorgpaden ook direct ondersteunen met digitale workflows en zo de werkdruk voor het personeel verlagen.

Cloud versnelt innovatie

Een laatste trend die we willen aanstippen, is de cloud. Met Sectra One Cloud hebben we een pay-per-use gebaseerd businessmodel ontwikkeld dat ziekenhuizen toegang geeft tot alle functionaliteit en automatische updates en upgrades, terwijl ze betalen naar gebruik. Dit zorgt ervoor dat je sneller kunt innoveren. Ziekenhuizen zullen veel minder hinder ondervinden van update- en upgrade cycles, waardoor het aantrekkelijker wordt om nieuwe functionaliteiten die beschikbaar komen, meteen in gebruik te nemen. Er zijn bovendien geen zorgen meer rondom bijvoorbeeld operating systems (OS) en virtualisatie van de architectuur. Daarbij is het tevens eenvoudiger om IT uit te besteden en in het ziekenhuis te focussen op de interne business.

Sectra One Cloud is een SaaS-oplossing en is gestandaardiseerd op het Microsoft Azure-platform. Microsoft heeft door zijn schaalvoordeel de mogelijkheid om datacenters en platformen altijd up-to-date te houden. Klanten werken dus altijd op een omgeving die voldoet aan de laatste eisen en richtlijnen, ook op het gebied van security. Zeker nu ziekenhuizen steeds vaker het doelwit zijn van hackers, is security een belangrijk argument om voor de cloud te kiezen.

Snel innoveren met AI

Een andere manier waarop Sectra innovatie versnelt, is het beschikbaar stellen van AI- oplossingen die wordt aangeboden door externe partijen via onze Sectra Amplifier Marketplace. Dit is een AI applicatie marketplace voor diagnostische tools. Die tools hebben allemaal het Sectra due diligence-traject doorlopen. Daardoor kunnen artsen en ziekenhuizen er zeker van zijn dat de algoritmen naadloos integreren in het Sectra PACS, ze zijn gevalideerd met een CE- keurmerk of goedgekeurd door de FDA en dat ze toegevoegde waarde bieden aan betalende klanten. Ziekenhuizen hoeven niet langer zelf een lang onderzoeks- en adoptieproces te doorlopen voordat ze de tool kunnen aanschaffen, maar kunnen op pay-per-use basis gebruikmaken van de diagnostische algoritmen en templates die samengesteld zijn door de Sectra Amplifier Service. Artsen kunnen er dus meteen mee aan de slag.

Bent u benieuwd hoe uw businesscase voor Enterprise Imaging in de cloud eruit ziet? Of wilt u eens sparren met ziekenhuizen die de overstap al hebben gemaakt? Neem dan contact met ons op. We onderzoeken graag samen met u hoe u zich kunt voorbereiden op de toekomst.