“Waarom heb ik een Pathologie PACS nodig?” – Drie jaar later

Simon Häger, Marktstrateeg bij Sectra

Drie jaar geleden schreef ik het artikel “Waarom heb ik een Pathologie PACS nodig?” dat verrassend veel werd besproken onder de early adopters van digitale pathologie. Het doel van het artikel was om pathologen te informeren en te waarschuwen voor de foute beslissingen die vele early adaptors, zo’n 15 tot 20 jaar terug, in radiologie hebben gemaakt: Geloven dat beelden digitaliseren met een scanner en weer tonen met een viewer genoeg is.

Veel radiologie afdelingen hebben op de harde manier geleerd dat volledige digitalisering meer vereist dan alleen het vervangen van de film door een digitaal beeld op een computerscherm. Naar mate de volumes groeiden, nam ook de behoefte toe om een geavanceerder IT-systeem in huis te halen dat kosteneffectieve archivering van digitale beelden, integratie met omringende IT-systemen, ondersteuning voor het beheer van de workflow en distributie van digitale beelden zou kunnen bieden. Hun dagelijkse werk werd afhankelijk van het systeem, dus er was geen ruimte voor het systeem om te crashen. Tegenwoordig staan deze systemen bekend als PACS (Picture Archiving & Communication Systems) en zijn de gouden standaard in radiologie.

Startende digitale pathologie afdelingen zijn slim geweest en hebben van radiologie geleerd en starten hun digitalisering vanaf dag één in een PACS – zij kiezen voor een ‘first time right’ principe. Dit heeft hen aanzienlijke integratie-en migratiekosten bespaard en, nog belangrijker, het heeft hen in staat gesteld weerstand en frustratie te vermijden door vanaf de eerste dag een krachtig en efficiënt systeem te implementeren. Dit alles wordt gedetailleerd uitgelegd in mijn vorige artikel.

Illustration: Why do I need a pathology PACS?

Waarom is een PACS nodig voor succesvolle digitalisering van pathologie? Deze illustratie vat de voor de hand liggende en onderliggende behoeften samen bij het digitaliseren van pathologie.

Belangrijkste voordelen van de laatste drie jaar van digitalisering in de pathologie

Er is de laatste drie jaar veel gebeurd en digitale pathologie is een topprioriteit geworden op de agenda’s van veel pathologie afdelingen. Zweden en Nederland worden beschouwd als koplopers wanneer het gaat om de adoptie van digitale pathologie. In Zweden hebben bijvoorbeeld alle districtsraden nu pathologiescanners en ongeveer een derde heeft een PACS aangeschaft voor het behandelen, verwerken en beoordelen van digitale beelden.

Een aantal pathologie afdelingen hebben al een aanzienlijk deel van hun totale volumes omgezet naar een digitale workflow, waarbij het gebruik van een microscoop nu uitzonderlijk is. Sofia Jarkman, medewerker van het Universitair ziekenhuis Linköping, is een voorbeeld van een ‘digitale patholoog’, dit wil zeggen dat haar opleiding grotendeels digitaal werd voorzien en dus werkt zij van begin af aan digitaal.

Belangrijk om te melden is dat pathologie afdelingen die gekozen hebben om te digitaliseren zonder een PACS, vandaag een aanzienlijk volume herzien. Dit illustreert de beperkingen van het gebruik van scanners met hun bijbehorende viewer.

Gebaseerd op de ervaring van de laatste drie jaar, zou ik mijn tien belangrijkste ontdekkingen willen delen met hen die nu beginnen met hun digitalisering van de pathologie workflow:

1.

Zodra het volume toeneemt, zijn een scanner en viewer niet voldoende. Het juiste beeld moet op het juiste moment door de juiste patholoog worden beoordeeld. Een PACS of een soortgelijk systeem is nodig om de workflow te ondersteunen en de nodige stabiliteit te bieden om crashes te voorkomen. Een PACS voldoet ook aan de huidige privacy-en traceerbaarheidsregels van de patiënt, wat de meeste viewers niet doen.

2.

Het is een kwestie van de manier van beoordelen die verandert. Digitale pathologie vereist zowel een organisatorische (laboratorium) als een klinische verandering (beoordelingen van de patholoog). Het is niet alleen een vervanging van technologie, wat betekent dat de projectgroep mensen nodig heeft met ervaring in change management.

3.

Gebruik uw radiologie PACS of VNA. Maak gebruik van eerdere investeringen door uw bestaande IT-infrastructuur uit te breiden. Dit voorkomt het creëren van een nieuwe silo en het biedt schaalvoordelen. Als uw radiologie PACS digitale pathologie aankan, beoordeel dan eerst of de prestaties voldoende zijn.

4.

Scannertechnologie evolueert snel. Zorg ervoor dat het PACS de beelden van de verschillende pathologie/WSI scanners kan verwerken. U wilt geen “vendor locking” creëren, maar vrijheid in scannerkeuze behouden. Een goede scanner vandaag is dat mogelijk niet meer in de toekomst.

5.

Weefselvoorbereiding en scannen is de sleutel. Zorg ervoor dat de workflow rondom het maken van het glaasje goed is voorbereid en geolied is, zodat pathologen beelden ontvangen die van goede kwaliteit zijn. Zonder goede kwaliteit krijg je geen medewerking van de pathologen.

6.

Vraag uw PACS-of scannerleverancier om te spreken met referenties. Leer van andere klanten om de maximale voordelen uit uw investering te halen. Dit kan u aanzienlijk veel tijd, geld en frustratie besparen.

7.

Betrek pathologen, IT-en lab technici vanaf het begin van het project. Het is belangrijk om een workflow te creëren die voor iedereen werkt. Indien mogelijk, radiologie betrekken bij het project en leer van hen.

8.

Toon de snelle voordelen. Beeldanalyses, digitaal delen, digitale beelden en rapporten tijdens multidisciplinaire besprekingen of tumorboards zijn enkele van de belangrijkste voordelen van digitale pathologie.

9.

Begin klein en verhoog de adoptie geleidelijk. Niets is perfect vanaf dag één. Laat pathologen langzaam vertrouwen krijgen in het digitaal beoordelen van beelden. Het is belangrijk om één “digitale” patholoog te betrekken bij de verandering naar een digitale workflow om weerstand minimaal te houden. Stop na enkele maanden met het uitdelen van het glas. Laat in plaats daarvan de pathologen zelf het glas erbij pakken als zij denken dit nodig te hebben, om digitaal beoordelen aan te moedigen.

10.

Efficiëntie winsten worden niet in de eerste week behaald. De efficiëntie kan in het begin afnemen, omdat het tijd kost om de laboratorium workflow aan te passen en voor pathologen om digitaal te beoordelen. Door te starten met een goed PACS zal de leercurve aanzienlijk wordt verkort om een staat te bereiken waarin de voordelen van digitale pathologie opwegen tegen de geïnvesteerde tijd.

 

Pathologie afdelingen die nog niet gedigitaliseerd zijn, bevinden zich nu in een positie waarin ze niet alleen lessen kunnen leren van radiologie, maar ook leren van de eerste digitale pathologie gebruikers. Mijn grootste advies is op basis van recente digitaliseringsprojecten om vanaf dag één met een PACS te beginnen. Het grondwerk is nu gelegd, laten we de reis voortzetten!