Klantverhaal over Ziekenhuis Rivierenland

Innoveren in de oogheelkundige beeldvorming

De behandeling van oogaandoeningen is sterk afhankelijk van medische beeldvorming. Hierin liggen voor de oogheelkunde veel innovatiekansen. Ziekenhuis Rivierenland in Tiel is het eerste ziekenhuis in de Benelux dat met de oogheelkunde-oplossing van Sectra ging werken. Kort voor de livegang sprak Sectra met Kenneth Rouwen, de betrokken oogarts, en Leanne Grimm, unitmanager bij de polikliniek Oogheelkunde. Zij vertellen over het voortraject en delen hun visie op innoveren in de oogheelkundige beeldvorming.

Omdat we het systeem hier al in huis hadden, was er al veel kennis aanwezig en konden onze eigen medewerkers het project goed begeleiden. Daardoor kon de implementatie coördinator van Radiologie de juiste kritische vragen stellen voor Oogheelkunde.

Leanne Grimm, Unitmanager bij de polikliniek Oogheelkunde

De grootste winst zit in de koppeling met het EPD. Wie het onderzoek opent in het EPD, ziet ook gelijk de beelden in het Sectra-PACS.

Kenneth Rouwen, Oogarts

Toenemende vraag naar beeldvorming

De vraag naar beeldopslag is de afgelopen jaren flink gegroeid. Rouwen benadrukt dat er meer patiënten zijn en dat er vaker extra onderzoeken nodig zijn, wat goede beeldopslag steeds belangrijker maakt. Onderzoeken zoals gezichtsveldonderzoek, FAG (Fluorescentie-angiografie) en OCT (Optimal Coherence Tomography) genereren bovendien grote hoeveelheden beelden.

Enterprise imaging: van Radiologie naar Oogheelkunde

Ziekenhuis Rivierenland zocht naar nieuwe software voor oogheelkunde met meer mogelijkheden. Het Sectra-PACS werd al gebruikt bij afdeling Radiologie in het ziekenhuis, dus het was logisch om ook naar mogelijkheden voor Oogheelkunde te kijken. Het implementeren van een ziekenhuisbreed beeldmanagementsysteem kan de efficiëntie op de afdelingen verbeteren. Zeker als je kijkt naar de samenwerking met andere afdelingen, zoals Radiologie.

De polikliniek Oogheelkunde koos ervoor om te beginnen met Sectra, een viewer voor medische beelden die kan worden gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD). De oogheelkunde-module werd toegevoegd voor extra functionaliteit, zoals fundus montage en specifieke metingen.

Rouwen benadrukt de voordelen van uniformiteit in het gebruik van Sectra-PACS en de mogelijkheid tot beelduitwisseling met andere ziekenhuizen. Het voorkomt dat de afdeling Oogheelkunde opnieuw het wiel moet uitvinden met een apart beeldsysteem. Vertrouwen in het Sectra-systeem speelde ook een rol bij de keuze. Grimm vult aan: “Omdat we het systeem hier al in huis hadden, was er al veel kennis aanwezig en konden onze eigen medewerkers het project goed begeleiden. Daardoor kon de implementatie coördinator van Radiologie de juiste kritische vragen stellen voor Oogheelkunde.”

Gebruiken bestaande kennis en ervaring

Het voortraject begon in januari/februari 2023 en verliep voorspoedig. De aanloop tot de livegang bestond uit twee fases, “de migratie van de oude data en het aansluiten van de modaliteiten op het Sectra-PACS”, aldus Rouwen. Niet alles kon tijdens de migratie rechtstreeks worden overgezet. “Dit was te verwachten en daar hebben we wel wat handmatig werk achter de schermen aan gehad. Maar ik kan zeggen dat het proces verder erg goed is verlopen”, vult Grimm aan.

Tijdens het voortraject overlegde de projectgroep wekelijks en het functionele beheer tweewekelijks met Sectra. “Zij hebben ons er echt doorheen geloodst, vanuit hun ervaring met gelijkwaardige trajecten. Daar hebben we als sparringpartners veel steun aan gehad”, zegt Grimm. Rouwen voegt toe dat hij meer specialisme-afhankelijke behoeften in de goed heeft kunnen bespreken. Een voorbeeld is het automatisch kunnen vergelijken van een nieuw beeld van een oog met een eerder beeld van datzelfde oog. Deze aanvullingen worden nu dan ook als updates geïmplementeerd.

Om in het vervolg de kwaliteit te waarborgen, “hebben we wel een aanvullend stukje beheerorganisatie ingericht”, zegt Grimm. “Een aantal medewerkers van de afdeling Oogheelkunde zijn nu ook opgeleid om dit deel van het PACS te beheren. Als iets niet optimaal werkt, kan dat op die manier snel worden teruggekoppeld.”

 

Innoveren in Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland werkt als eerste ziekenhuis in de Benelux met de oogheelkunde-oplossing van Sectra. In de oude oplossing werden alleen afbeeldingen weergegeven voor handmatig onderzoek. “Je kon wel gewoon beelden naast elkaar zetten, maar daar kon je niets aan automatiseren, want er was geen metadata. We beschikken nu wel over de metadata, dus dat is een enorm voordeel”, vertelt Rouwen.

De polikliniek Oogheelkunde werkt ook voor het eerst met een closed loop van data-uitwisseling, wat resulteert in een extra laag veiligheid en efficiëntie. Rouwen: “De grootste winst zit in de koppeling met het EPD.  Wie het onderzoek opent in het EPD, ziet ook gelijk de beelden in het Sectra-PACS.” Een aanvullend voordeel is volgens Grimm dat de patiëntgegevens van de aanwezige patiënten ook automatisch op de modaliteit beschikbaar zijn. Eerst werden deze patiëntgegevens daar nog handmatig ingevoerd, wat veel foutgevoeliger is. Met dit systeem, heb je dat risico niet meer.”

Een veelzijdige samenwerking

Naast het versterken van de bestaande samenwerking rondom het PACS zijn binnen het ziekenhuis veel mensen en afdelingen betrokken bij dit soort innovatie. Grimm somt op: “Oogartsen, afdeling ICT, afdeling Inkoop, de Medische instrumentele Dienst, unitmanagers, zorgmanagers, poli-coördinator, systeemarchitect, testmanager en projectmanager. En het is ook belangrijk dat je deze mensen vanaf het begin betrekt. Daarbij zorgde wekelijkse meetings en korte lijntjes met Sectra voor een extra efficiëntieslag.”

Rouwen vult aan: “juist omdat iedereen vanuit zijn eigen perspectief naar het project kijkt, zet je het systeem zo op dat het voor iedereen goed werkt. Ik denk dan ook dat je beter zaken van tevoren goed kunt verklaren en oplossen dan dat je ze achteraf moet repareren.”

Meer informatie over de Sectra Oogheelkunde oplossing?