Kundreferens

Säker och enkel bild­distribution till patienter – nu verklighet inom Region Halland

Intervju med Ingemar Moran, objektledare inom IT på Region Halland

Sectra Image Exchange Portal (Sectra IEP) är en molnbaserad lösning för vårdgivare att enkelt, säkert och kostnadseffektivt dela medicinska bilder med såväl andra vårdgivare som patienter. En efterlängtad funktion kopplad till den sistnämnda kategorin rör identifieringsmetoder och nu kan patienter identifiera sig med BankID för att få tillgång till sina bilder på ett smidigt och säkert sätt. Som ett steg i att öka sin digitalisering var Region Halland först ut i landet med den här tjänsten. Målet för regionen är att kunna erbjuda en bättre service och få patienter mer delaktiga i sin vårdplan. Hur har arbetsflöden förändrats och vilka effekter har man hittills sett på verksamheten? Vi har intervjuat Ingemar Moran, objektledare inom IT på Region Halland.

Vi ser helt klart en tidsvinst kring administrationen när det gäller att distribuera bilder, såväl för sjukhuspersonalen som för patienterna.

Ett ohållbart utgångsläge

Region Halland i södra Sverige har använt Sectra IEP för att dela medicinska bilder i ett par års tid. Ingemar har varit med sedan lösningen implementerades 2019 och har sett hur regionen har förändrat och effektiviserat sin distribution av bilder, både till andra regioner och till patienter.

Sectra IEP Region Halland

Ingemar Moran, objektledare inom IT på Region Halland.

”Tidigare delade vi alla våra bilder via traditionell teleradiologi ”PACS till PACS”, för att sedan bränna DVD-skivor eller USB-minnen för att distribuera bilderna till patient”, beskriver han. ”Genom ”PACS till PACS” har vi lagt upp en förbindelse med andra vårdgivare som en så kallad DICOM-destination i vårt radiologi-PACS, och via den har vi kunnat skicka till de vårdgivare som vi har upplagda.”

”Problemet med detta”, fortsätter Ingemar, ”är att varje sådan förbindelse måste sättas upp manuellt, både lokalt hos oss och hos mottagaren. Det är inte bara för röntgenavdelningen att göra sina delar, utan även IT och andra aktörer som hanterar nätverk och öppnar brandväggar måste blandas in. Det är omfattande och arbetsamt. Ett annat problem är om något förändras på respektive sida. Till exempel om utrustning byts ut eller infrastruktur förändras, så måste arbetet göras om igen. Om vi ska kommunicera med alla regioner i Sverige så blir det väldigt många förbindelser som ska sättas upp och hanteras – det blir snabbt ohållbart och det är definitivt inte skalbart.”

Övergången till en modern samverkanslösning

I slutet av 2019 började regionen i stället använda Sectra IEP. ”Vi har i dagsläget vårt PACS kopplat till IEP och kan genom den molnbaserade lösningen distribuera bilder på ett enkelt sätt, både till andra regioner, privata vårdgivare, försäkringsbolag och patienter. Vi kan också skicka bilder till specialister för utlåtanden eller inför en operation som ska genomföras. IEP passar väldigt bra in i olika arbetsflöden”, säger Ingemar.

Med IEP behöver regionen bara upprätthålla en enda förbindelse, vilket Ingemar beskriver som en ”jättestor skillnad i administration” jämfört med hur de hade det tidigare. ”Vi ser helt klart en tidsvinst kring administrationen när det gäller att distribuera bilder, såväl för sjukhuspersonalen som för patienterna.” Andra stora fördelar som Ingemar lyfter fram är regelefterlevnad, datasekretess och säkerhet. ”När vi skickar bilder via ”PACS till PACS” har vi ingen loggning, vilket innebär att vi inte kan efterleva de regulatoriska krav som finns vad gäller spårbarhet, till exempel GDPR. Även IT-säkerheten har varit bristfällig och där är Sectras lösning ett stort kliv framåt – IEP är säkert, både vad gäller inloggningsprocess, behörighet och loggning. Det är inte vem som helst som kan logga in och vi kan styra med behörigheter vad individer kan göra i systemet. Även loggningen uppfyller de regelverk som finns i dag och på mottagarsidan har vi tvåfaktorsautentisering.”

Regionen kommer snart också att kunna skicka med senaste utlåtandet tillsammans med bilderna via Sectra IEP, något som inte finns stöd för i ”PACS till PACS”-kopplingen. ”När man skickar undersökningar vill man kunna skicka med det senaste utlåtandet och hittills har vi fått skicka detta separat via fax”, säger Ingemar och fortsätter: ”Det gör vi fortfarande, men vi kommer inom kort att kunna inkludera senaste svaret när vi skickar bilderna via IEP. Vi har som mål att avveckla faxanvändningen helt på sikt. Delningen via ”PACS till PACS” görs till viss grad fortfarande, då alla regioner vi samarbetar med ännu inte är uppkopplade mot IEP, men målet är att vi ska slippa detta helt i framtiden.”

Loggningen som sker automatiskt i Sectra IEP underlättar stort för personalen, enligt Ingemar. ”När vi skickar bilder via ”PACS till PACS” så måste personalen notera det på papper och sätta in pappret i en pärm. Även varje fax som skickas måste dokumenteras, till vem och när. Detta sätts också i pärmar. Dessa moment slipper vi helt med IEP för där finns det en bra loggning”, säger han.

Sectra var den enda leverantören som hade en lösning med de funktioner som Region Halland sökte. ”Vi tycker det är en väldigt bra produkt med bra funktioner – den har de funktioner som vi behöver”, säger Ingemar. ”Vi har haft ett mycket bra samarbete med Sectra och problem som har uppstått längs vägen har löst sig på ett snabbt och smidigt sätt. Ett problem som uppstod var att vi ibland fick tillbaka undersökningar som skickats mellan regioner. Sectra hjälpte till och konfigurerade såväl PACS som IEP så att vissa undersökningar som vi redan hade inte fördes över. I dag är det mycket färre fel och problem som uppstår.”

Han fortsätter: ”Vi har också identifierat ett antal förbättringsmöjligheter och har diskussioner med Sectra om utökad funktionalitet – bland annat ännu mer statistik kring överföringarna och att kunna koppla detta till Sectra Analytics.”

Bilddelning med patienter – DVD och USB ett minne blott

De som är ansvariga för att distribuera bilder är mediaenheten (medicinska sekreterare) och sjuksköterskor på labben och enligt Ingemar är personalen överens om att delningen av bilder till patienter har blivit mycket smidigare med Sectra IEP. ”Tidigare skulle bilderna exporteras från undersökningen till antingen en fysisk DVD-skiva eller ett USB-minne, en etikett med rätt patientuppgifter skulle skapas och klistras på och mediet läggas i ett kuvert. Sedan skulle patienten kontaktas och ta sig fysiskt till oss för att möta upp någon ur personalen, identifiera sig och hämta upp sina bilder. Det är ju ett mödosamt, tidskrävande och dyrt arbetsflöde för alla våra tre röntgenmottagningar.”

Den nya funktionen med BankID-identifiering för patienter i Sectra IEP implementerades under hösten 2021, något som har gjort det ännu enklare för patienter i regionen att få tillgång till sina bilder på ett säkert sätt. Ingemar beskriver hur det fungerar nu: ”Patienterna kan nu lägga en beställning via Mina vårdkontakter på 1177.se, där de vid inloggningen identifierar sig med BankID kopplat mot sitt personnummer. Då skickas en begäran att patienten vill ha tillgång till sina bilder till röntgenavdelningen. Behörig personal skapar en transaktion i Sectra IEP för de bilder som önskas, kopplade mot samma personnummer, och skickar ett e-postmeddelande med en länk till bilderna tillbaka till patienten. Via länken begärs på nytt att patienten identifierar sig med BankID för att få tillgång till sina bilder. Patienten identifierar sig alltså både när de loggar in på 1177.se och när de ska öppna bilderna – på så sätt har vi en säker identifiering av patienten.”

För patienterna kan detta leda till kortare väntetider och – genom att ha tillgång till egen information – ökad delaktighet i sin egen vård, något som regionen strävar efter. ”Det känns som att efterfrågan från patienterna kommer att öka nu när det är mycket enklare att få tillgång till sina bilder efter en undersökning”, säger Ingemar. ”Hela den här förändringen är ett sätt för oss att öka vår digitalisering och service för invånarna i regionen – och vi har strategier i regionen för att involvera patienterna mer i sin behandling och vårdplan, det är något vi eftersträvar och detta är ett steg för oss att komma närmare det målet.”

Med hopp om att fler ansluter sig

Ingemar och hans kollegor arbetar för att marknadsföra det här sättet att arbeta och samverka på, såväl internt och mot patienter som mot andra regioner och institutioner, och han hoppas att fler kommer att ansluta sig till lösningen inom kort. ”Ju fler som ansluter sig, desto lättare blir det interna arbetet på röntgenavdelningarna jämfört med att ha flera lösningar och arbetssätt igång – det är arbetsamt att underhålla dem”, säger han.

Avslutningsvis uttrycker Ingemar en vision. ”En önskan från min sida vore att IEP blev som en slags nationell tjänst. Det borde vara som den nationella patientöversikten som finns, att kunna se patientens medicinska bilder precis som dennes journaler. Varför inte använda Sectra IEP, som redan är etablerat?”