Digital patologi: För en förbättrad cancerdiagnostik

Det råder ingen tvekan om att du som patolog spelar en nyckelroll i sjukvården. Merparten av alla diagnoser involverar patologen, och patologin spelar en central roll inom cancer­diagnostiken. Med digital patologi får du tillgång till verktyg för att effektivare kunna granska, samarbeta och möta nya högre krav på ledtider och vårdförlopp.

Effektivare granskning

Sverige leder digitaliseringen av patologin och de flesta regioner har, eller är i färd med att digitalisera. Bevisen för dess fördelar är uppenbara och de patologer som har börjat granska med digital patologi vill sällan byta tillbaka till mikroskopet. Den mest påtagliga fördelen är att du får tillgång till en arbetsplats som möjliggör mer effektiv granskning med en mängd verktyg för att förenkla och standardisera mätningar och graderingar. Digital patologi sätter patologen i förarsätet med tillgång till verktyg för att kunna erbjuda snabbare och mer noggranna svar.

Smidigare samarbeten

Digitala bilder minskar dessutom hanteringen av glas, och det blir möjligt att på ett snabbt och enkelt sätt förbereda multidisciplinära ronder, justera arbetsflöde efter behov och dela bilder med kollegor inom och utanför ditt sjukhus. Förutom tidsbesparingen får du också en ökad kontroll över hela ditt granskningsflöde. Digital patologi ger tillgång till den mest relevanta informationen när den behövs, för att du som patolog ska kunna erbjuda hög kvalitet på svar och samtidigt möta krav på ledtider och vårdförlopp.