Reference

Stabil digital håndtering af medicinske billeder på Færøerne

– Et moderne produkt og et tæt samarbejde mellem kunde og leverandør giver tilfredshed blandt de færøske systembrugere

Færøerne er et mindre samfund med knap 54.000 indbyggere. De oplever som så mange andre også, at befolkningen bliver ældre og har et stigende behov for pleje i sundhedsvæsenet. Der er derved også opstået et stigende behov for en effektiv håndtering af medicinske billeder. Derfor har det færøske sundhedsvæsen haft fokus på at implementere effektive IT-systemer, for at forbedre deres arbejdsgange, for at tilbyde patienterne den bedste behandling samtidig med, at der tages højde for de udfordringer og begrænsninger som et øsamfund i Atlanterhavet kan opleve.

Vi havde virkelig brug for et professionelt system, og det fik vi med Sectras løsning. Indenfor røntgen fungerer arbejdsgangen helt fantastisk og radiograferne sparer meget tid i deres hverdag.

Einar Venned, Medicoteknisk Afdelingsleder, Landssygehuset i Thorshavn

Sectras support er til at få fat på. Så afstanden mellem os og Sectra virker ikke så lang selvom den fysisk er det.

Anna Petersen, radiograf og superbruger, Landssygehuset i Thorshavn

De radiologiske afdelinger på Færøerne betjener de kliniske afdelinger på Landssygehuset i Thorshavn, Klaksvig sygehus, Suderø sygehus samt praktiserende læger og speciallæger. Det samlede årlige undersøgelsesantal på de tre sygehuse udgør ca. 34.000 undersøgelser. Samtlige røntgenafdelinger på Færøerne er fuldt digitaliserede og der er installeret RIS/PACS på alle tre sygehuse. På grund af Færøernes størrelse har det færøske sundhedsvæsen et tæt samarbejde med andre nordiske regioner og hospitaler. Den primære samarbejdspartner er Rigshospitalet i Region Hovedstaden i Danmark.

Samarbejdet mellem det færøske sundhedsvæsen og Sectra går mange år tilbage. De første tanker om en egentlig digitalisering af arbejdsgange på de radiologiske afdelinger blev første gang drøftet i 2001, hvor en ledende overlæge og en række radiografer havde de indledende samtaler om afdelingernes fremtid. ”Men det var først i 2005, at der blev bevilliget de nødvendige midler til projektet på Finansloven,” fortæller Einar Venned, Medicoteknisk Afdelingsleder, Landssygehuset i Thorshavn. Man gennemførte dernæst et udbud, hvor Sectra kom med det vindende tilbud. ”Valget faldt på Sectras løsning, da de kunne levere ét stabilt system, der indeholder både RIS og PACS,” fortæller Arnhild Rubeksen, radiograf og administrator, Landssygehuset i Thorshavn og fortsætter: ”Med skiftet til en digital arbejdsgang ville mange opgaver blive nemmere og hurtigere. Sectras system ville give os mulighed for at registrere alt på patienterne og samtidig give os adgang til hele patientens historik i ét system. Derudover er systemet hurtigt, integrationerne fungerer og mange af vores medarbejdere kendte systemet i forvejen.” Einar Venned supplerer: ”Mange af vores kollegaer er uddannet i Sverige, hvor man har benyttet Sectras system i mange år. De var utrolig glade for Sectras produkter, de effektive arbejdsgange og samarbejdet med Sectra. Dette havde naturligvis også indflydelse på vores beslutning om at tildele Sectra kontrakten.”

En løsning med mange gode funktioner

Gennem årene har det færøske sundhedsvæsen haft mulighed for at udskifte deres RIS/PACS-leverandør, men de har valgt at fastholde samarbejdet med Sectra og det er der flere grunde til. ”Sectra har det mest moderne produkt med rigtig mange gode funktioner,” siger Annfinn Thomsen, IT-chef, Landssygehuset i Thorshavn. Arnhild Rubeksen tilføjer: ”Sectras system fungerer rigtig godt, det følger udviklingen og vigtigst af alt, så er det stabilt. Derudover synes jeg også, at bl.a. funktionen til indkaldelser fungerer rigtig godt.” Einar Venned er enig med sine kollegaer og supplerer: ”Vi er meget tilfredse med systemet. I sundhedsvæsenet er sikkerhed en vigtig faktor og med Sectras system har vi en professionel og sikker løsning. Samtidig er Sectra en nordisk virksomhed med et nordisk produkt, der er nemmere at tilpasse til færøske forhold.”

På en røntgenafdeling med en travl hverdag er brugervenlighed meget vigtigt. ”Sectras system er meget brugervenligt. Ikonerne i RIS er helt fantastiske, det er dejligt visuelt,” siger Anna Petersen, radiograf og superbruger, Landssygehuset i Thorshavn og fortsætter: ”Det er hurtigt at lære at bruge systemet og nu, hvor vi er skiftet over til et PACS-drevet workflow, er det blevet endnu bedre. Vi får nemt et overblik over dagens program. Ikoner viser os, hvor patienten er og hvilken status vedkommende har og vi har nem adgang til patientens historik. Synkroniseringen mellem RIS og PACS fungerer rigtig godt. Vi er altid sikre på at få de rigtige billeder på patienten, så der ikke sker forvekslinger mellem patienter.”

 

Einar Venned, Landssygehuset i Thorshavn, Færøerne

Einar Venned, Medicoteknisk Afdelingsleder, Landssygehuset i Thorshavn.

Et tæt samarbejde med Rigshospitalet, der kommer patienterne til gode

Patienterne på Færøerne mærker også fordelene ved Sectras løsning. Dette ses især i traumetilfælde, hvor det færøske sundhedsvæsen arbejder tæt sammen med Rigshospitalet i Danmark. ”Når vi får traumepatienter ind, skal vi vurdere om patienten skal sendes til Rigshospitalet for behandling,” fortæller Arnhild Rubeksen og fortsætter: ”Førhen sendte vi alle traumepatienter til Danmark for behandling, men nu, hvor vi bruger Sectras system, kan vi sende billeder til Rigshospitalet, som foretager en individuel vurdering af den enkelte patients behov. Derved kan vi spare en del patienter for en unødig rejse til Danmark, og samtidig sparer vi penge i et sundhedsvæsen, der i forvejen er presset økonomisk. Som løsningen er nu, er vi dog udfordret af, at det til tider kan tage lang tid at sende billeder til Rigshospitalet. For at løse dette problem, er vi i proces omkring et skifte til et nyt og mere moderne produkt fra Sectra netop beregnet til billeddeling. En anden fordel for patienterne er som tidligere nævnt, at alt registreres på patienten i ét system. Det betyder, at vi til enhver tid kan finde billeder til en specifik undersøgelse. De kan så sendes til Danmark, hvis patienten skal til behandling der.”

 

Arnhild Rubeksen, Landssygehuset i Thorshavn, Færøerne

Arnhild Rubeksen, radiograf og administrator, Landssygehuset i Thorshavn.

Stabilitet er altafgørende

Når man spørger ind til stabilitet, er der bred enighed om, at Sectras system er yderst stabilt. ”Oppetiden på Sectras system er ekstremt god. Det er stabilt og det kører bare! De incidents vi har oplevet, har ikke været på grund af Sectras system. De gange, hvor vi har oplevet problemer, træder Sectras support til med det samme og vi samarbejder med dem om at løse problemerne,” siger Annfinn Thomsen. Arnhild Rubeksen stemmer i: ”Stabilitet er meget vigtigt for os. Hvis systemet er nede, kan vi ikke udføre vores arbejde og det vil gå ud over patienterne, som enten skal ombookes eller i akutte tilfælde ikke kan få udført en livsvigtig undersøgelse. Sectras system er meget stabilt. Selv opgraderinger sker smertefrit og både vi på radiologisk afdeling og lægerne er meget glade for Sectras løsning.” ”Jeg oplever også systemet som værende meget stabilt. Det er yderst sjældent, at det er nede og i hverdagen fungerer alt som det skal,” supplerer Anna Petersen.

Et godt samarbejde

Med de mange år som kunde og leverandør har der udviklet sig et tæt samarbejde mellem det færøske sundhedsvæsen og Sectra. ”Sectra er gode at arbejde sammen med. Jeg synes altid, at kommunikationen mellem os er god og der er et godt informationsniveau. Vi afholder månedlige statusmøder og derfor bliver der fulgt op på ting og vi ser ingen hængepartier. Jeg oplever Sectra som en professionel samarbejdspartner, der har styr på tingene og som løser de problemer, der opstår hurtigt og effektivt,” siger Arnhild Rubeksen. Annfinn Thomsen er enig med sin kollega: ”Forholdet mellem os og Sectra er rigtig godt. Sectras medarbejdere er gode til at hjælpe. For eksempel stiller de op fysisk når der skal implementeres og når vi har go-live. Det sætter vi stor pris på. Selvfølgelig har vi gennem så langt et samarbejde oplevet bump på vejen og udfordringer, men vi har altid haft en respektfuld og åben dialog med en god tone, og vi har altid samarbejdet omkring problemløsning.”

 

Annfinn Thomsen, Landssygehuset i Thorshavn, Færøerne

Annfinn Thomsen, IT-chef, Landssygehuset i Thorshavn.

 

Anna Petersen, Landssygehuset i Thorshavn, Færøerne

Anna Petersen, radiograf og superbruger, Landssygehuset i Thorshavn.

Fremtiden bringer nye muligheder med Sectra One og Sectra IEP

Sectra One (Danish)

Sectra tilbyder softwaremoduler, der er skræddersyede til forskellige Enterprise Imaging-situationer.

I takt med udviklingen ændrer sundhedspersonalets behov og ønsker sig. Det mærker de også på Færøerne. ”Især de yngre læger efterspørger nye funktioner. Det er bl.a. 3D-funktioner indenfor ortopædien,” siger Arnhild Rubeksen. Derfor har det færøske sundhedsvæsen netop underskrevet en kontrakt om levering af Sectra One samt Sectra Image Exchange Portal (IEP). Sectra One giver ret til at anvende alle Sectras eksisterende softwaremoduler og kunden får automatisk tilgang til al ny funktionalitet i takt med, at det bliver udviklet og gjort tilgængeligt – i en abonnementsbaseret ”pay as you go”-model.

Sectra Image Exchange Portal (IEP) lader sundhedsudbydere, patienter og andre effektivt og sikkert udveksle og få adgang til billedinformation. Den leverandørneutrale løsning giver mulighed for at dele billeder og information uden behov for cd’er, USB-drev eller papirkopier – hvilket hjælper med at sænke omkostningerne, undgå unødvendige undersøgelser og forbedre patientens datasikkerhed.

Uden et billedudvekslingssystem deles billeder typisk mellem lokationer ved hjælp af fysisk fremsendelse af billederne. Med Sectras IEP-løsning deles alle billeder fra én platform og man undgår cd´er, USB-drev osv.

”Med Sectra One bliver alle ologier samlet på ét system og vi får automatisk adgang til alle nye funktioner. Det er en kæmpe fordel i vores hverdag. Samtidig kan vi også tiltrække nye medarbejdere, da vi kan tilbyde de nyeste funktioner indenfor en lang række specialer. Jeg ser også en meget stor fordel for den medicotekniske afdeling, da de nu vil kunne nøjes med at arbejde på ét system,” siger Arnhild Rubeksen. Einar Venned er enig og tilføjer: ”Jeg ser en række gevinster ved at skifte fra en licensstyret model til Sectra One, der er volumenstyret. For os er den absolut største fordel, at vi nu ikke længere skal investere i licenser. Vi har hidtil været udfordret af, at vi har været nødt til at lade medarbejdere dele licenser, da vi ikke havde økonomi til at indkøbe det ideelle antal licenser. Den eneste ulempe jeg ser, er hvis vores forbrug stiger eksplosivt og vi derfor overstiger det undersøgelsesantal, der er indeholdt i vores pakke. Sectra One stiller dog værktøjet Sectra Analytics til rådighed, så vi hele tiden kan holde øje med niveauet. Fremtiden ser lys og spændende ud og jeg ser frem til bl.a. kardiologi og andre nye udviklinger.” Også i IT-afdelingen er man begejstret for de nye produkter. Her fremhæver Annfinn Thomsen Sectra IEP. ”Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi får implementeret Sectra IEP. Det vil kunne løse vores akutte problem med effektivt at dele billeder med vores samarbejdspartnere i Norden og især med Rigshospitalet, da de også benytter Sectra IEP.”

Arnhild Rubeksen tilføjer slutteligt: ”Vi ser Sectra som en visionær samarbejdspartner, der følger med udviklingen og vi ser altid frem til, at de præsenterer nye produkter, for vi ved, at de er udviklet med os brugere for øje.”