Digital patologi: Å se ting med nye øyne

Det er ingen tvil om at du som patolog har en nøkkelrolle i helsevesenet. De aller fleste diagnoser involverer patologen, og patologi spiller en sentral rolle innen kreftdiagnostikk. Med digital patologi blir du mer effektiv.

Effektiv granskning

Digital patologi innebærer både likheter og ulikheter sammenlignet med bruk av mikroskop. Den største muligheten er at det digitale bildet på skjermen blir ditt nye verktøy for å stille diagnose. Men det er ikke det som er viktig. Det viktigste er at du får tilgang til en arbeidsplass som gir deg muligheten til mer effektiv granskning ved hjelp av en rekke brukervennlige verktøy, som for eksempel automatisert celletelling.

Smidig samarbeid

I tillegg sørger digitaliseringen for at en rekke manuelle oppgaver i håndteringen av glass blir borte. Du kan raskt og enkelt forberede multidisiplinære møter og dele bilder med kolleger, selv utenfor ditt eget sykehus. I tillegg til tidsbesparelsen får du også større kontroll over hele granskningsflyten. I ytterste konsekvens gir det en tryggere og mer effektiv pleie med pasienten i fokus.