14
May
2024
to
16
May
2024

Svenska Mässan i Göteborg
Monter B04:02

Träffa Sectra på Vitalis 2024

Patientens bilddata – samlat och i tryggt förvar.
 
Varmt välkommen att besöka oss på Vitalis, Nordens ledande mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg. I vår monter B04:02 kommer vi visa vårt kompletta enterprise imaging-erbjudande och demonstrera hur våra produkter och tjänster har hjälpt regioner och vårdgivare världen över att realisera smidigare och effektivare vårdprocesser. Sectra erbjuder en skalbar och robust helhetslösning för att säkert fånga, diagnostisera, lagra, hantera och tillgängliggöra medicinska bilder och multimedia i hela organisationen – oavsett var patienten befinner sig i vårdförloppet. Denna approach tror vi utgör grunden för att uppnå en verkligt effektiv och framtidssäker vård. Vi ser fram emot att diskutera detta med dig på Vitalis i Göteborg, men också hur vi tar AI från vision till klinisk vardag, vikten av täta integrationer med journalsystem och IT-säkerhet – allt över en god kopp kaffe.

AI: Från vision till klinisk vardag – enkelt, säkert och tätt integrerat

Vi presenterar hur olika AI-applikationer integreras sömlöst med existerande arbetsflöden redan i dag och hur vi, genom en tjänsteleverans av AI, gör införandet mer skalbart och långsiktigt. Utforska Sectra Amplifier Marketplace – lär känna våra 40+ integrerade AI-applikationer och lär dig mer om hur vår marknadsplats och molnstrategi kan hjälpa er i AI-implementationen, från vision till klinisk vardag.

Cybersäkerhet i vårt DNA

Vården har blivit en viktig måltavla för hackare och antalet IT-attacker är ständigt ökande. En allt oroligare tid ställer allt högre krav på att jobba proaktivt för att minska riskerna. Sectra har en gedigen erfarenhet av och expertis inom såväl cybersäkerhet som framtidssäkra IT-system för vården, men också ett nära samarbete med andra ledande aktörer inom informationssäkerhetsområdet. Dessutom, med säkerhet ”by design” och i ständig utveckling för vår robusta molnplattform kan vi ännu bättre stötta våra kunder att skydda känslig information och kritiska system.

Sectra  ♥  journalsystem

Vår vision är att journalsystemet, som innehåller all journal- och patientdata, och enterprise imaging-systemet ska komplettera varandra och tillsammans kunna erbjuda en komplett helhetsbild av patientens vårdresa och all data kopplad till den. För att uppnå det krävs täta integrationer och utbyte av data mellan dessa system på ett standardiserat sätt. Vi har ett nära partnerskap med många stora journalsystemsleverantörer och visar gärna exempel på vad dessa integrationer och datautbyten kan användas till i praktiken.

Utvalda kundreferenser
Utvalda kundreferenser

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg av världsunik lösning för prostatacancerutredning

”Alla radiologer anser att de sparat tid med det strukturerade arbetssättet; i snitt fem till sju minuter per fall, vilket är helt enormt. Säg att det tar femton minuter att granska ett prostatafall. Kan man då spara fem minuter per fall så kan vi frigöra väldigt mycket radiologitid varje år.”

Erik Thimansson, överläkare och doktorand inom radiologi på Helsingborgs lasarett

 

Läs hela artikeln här >>

 

Tips!

På Vitalis kommer Erik m.fl. hålla ett föredrag om detta pilotprojekt, där de delar med sig av erfarenheter och lärdomar från utveckling och införande, men också vilka konkreta effekter och resultat de sett under det första halvåret. Missa inte denna höjdpunkt i programmet!

Ökad patientsäkerhet och stora tidsvinster – resultatet när Region Östergötland automatiserar multimediaflöden

”Vi eftersträvar en central lagring och har successivt avvecklat andra bildhanterings- och lagringssystem för att i stället nyttja Sectra VNA. Det gör att vi ur ett IT-perspektiv får mindre förvaltningskomplexitet och bättre transparens i kostnader men också ökad lagringssäkerhet.”

Niklas Lagerström, förvaltningsledare IT på förvaltningsobjekt Bild inom medicinteknisk IT, Region Östergötland

 

Läs hela artikeln här >>

AI frigör värdefull tid för radiologer i Region Värmland

”Den enskilt största drivkraften bakom vårt beslut att alls börja arbeta med AI-baserade diagnostikverktyg är helt klart sprungen ur den verkliga bristen på radiologer inom mammografin. Vi såg utmaningar med underbemanning i verksamheten som vi trodde skulle kunna avhjälpas med användande av ny teknik, och vi såg detta som en möjlighet frigöra värdefull arbetstid för våra hårt lastade radiologer.”

Jonas Söderberg, biträdande verksamhetschef bild- och funktionsdiagnostik samt länsläkarchef, Region Värmland

 

Läs hela artikeln här >>

Ökad automatisering har lett till enklare och effektivare arbetsflöde på fysiologiska kliniken – lyckat pilotprojekt på Södersjukhuset

”Drivkraften bakom sådana här initiativ är primärt att effektivisera arbetsflöden. Verksamheten ska inte behöva sitta med denna typ av uppgifter. Det ska vara rätt person på rätt plats som gör rätt saker och det som kan automatiseras bör automatiseras.”

Gustav Alvfeldt, teknikchef och förvaltningsledare, Södersjukhuset

 

Läs hela artikeln här >>

Region Värmland visar vägen för en framgångsrik implementering av enterprise imaging

”Att alltid ha tillgång till det mest relevanta och heltäckande beslutsunderlaget har förbättrat både effektiviteten och ökat kvaliteten, både i arbetet att ställa diagnos och i uppföljning av behandling.”

Marie Moberg, teknisk systemförvaltare, Region Värmland

 

Läs hela artikeln här >>